Maliyet Muhasebesi 8. Ünite Ders Anlatımı

8.ÜNİTE
SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE MAMUL MALİYETİNİN HESAPLANMASI

Safha Maliyet Sistemi;Genellikle aynı tür mamullerin yığın (seri) üretimi nedeniyle oluşturulan maliyet sistemidir.Bu sistemde üretim maliyetleri mamullere tek tek yüklenmeyip grup olarak hesaplanır.(Un, şeker, çimento, cam v.b. üreten işletmeler safha maliyet sistemini kullanır.

Safha Maliyet Sistemi İle Sipariş Maliyet Sistemi Arasındaki Farklar
1-Üretilen mamuller açısından farklılık
2-Maliyetlerin izlenmesi açısından farklılık
3-Kullanılan temel belgeler açısından farklılık
4-Birim maliyetler açısından farklılık

Safha Maliyet Sisteminde Maliyetlerin Hesaplanması
Ortalama Maliyet Sistemi İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Yöntemi
1-Eş Değer Birim Sayısının Hesaplanması
Tamamlanan Miktar + (DSYM x Tam. Der.) 1-Eş Değer Birim Sayısının Hesaplanması
a+b+c
a=DBYM x (1- Tamamlanma Derecesi)
b=Tamamlanan Miktar – DBYM
c=DSYM x Tamamlanma Derecesi
2-Eş Değer Birim Mamul Maliyeti
DBYM Maliyeti + Cari Dönem Maliyeti
Eş Değer Birim Sayısı 2-Eş Değer Birim Mamul Maliyeti
Cari Dönem Maliyeti
Eş Değer Birim Sayısı

Örnek
Dönem Başı Yarı Mamul 1.000
Tamamlanma Dereceleri
Direkt İlk Mad. Malzeme %40
Şekillendirme %30
Dönem Başı Yarı Mamul Maliyeti
Direkt İlk Mad. Malzeme 3.000
Şekillendirme 2.400
Mart Ayında Tamamlanan 6.000
Dönem Sonu Yarı Mamul 2.000

Tamamlanma Derecesi
Direkt İlk Mad. Malzeme %50
Şekillendirme %60
Mart Ayı Giderleri (cari)

Direkt İlk Mad. Malzeme Maliyeti 18.000
Şekillendirme 12.000 Sorular
1-Ortalama maliyet yöntemine göre direkt ilk madde malz. eş değer birim sayısı kaçtır?
Tamamlanan Miktar + (DSYM x Tam. Der.)
EBS = 6.000 + (2.000 x 0,50) = 7.000
2-Ortalama maliyet yöntemine göre şekillendirme eş değer birim sayısı kaçtır?
Tamamlanan Miktar + (DSYM x Tam. Der.)
EBS = 6.000 + (2.000 x 0,60) = 7.200
3-Fifo yöntemine göre direkt ilk madde malzemenin eş değer birim sayısı kaçtır?
a=DBYM x (1- Tamamlanma Derecesi)
a=1.000 x (1 – 0,40) = 600
b=Tamamlanan Miktar – DBYM
b=6.000 – 1.000 = 5.000
c=DSYM x Tamamlanma Derecesi
c=2.000 x 0,50 = 1.000
a+b+c = 600+5.000+1.000 = 6.600

Örnek
Dönem Başı Yarı Mamul 3.000
Tamamlanma Dereceleri
Direkt İlk Mad. Malzeme %30
Şekillendirme %20
Dönem Başı Yarı Mamul Maliyeti
Direkt İlk Mad. Malzeme 2.000
Şekillendirme 1.500
Mart Ayında Tamamlanan 8.000
Dönem Sonu Yarı Mamul 1.500

Tamamlanma Derecesi
Direkt İlk Mad. Malzeme %40
Şekillendirme %30
Mart Ayı Giderleri (cari)

Direkt İlk Mad. Malzeme Maliyeti 20.000
Şekillendirme 10.000 Sorular
1-Fifo yöntemine göre direkt ilk madde malzemenin eş değer birim sayısı kaçtır?
a=DBYM x (1- Tamamlanma Derecesi)
a=3.000 x (1 – 0,30) = 2.100
b=Tamamlanan Miktar – DBYM
b=8.000 – 3.000 = 5.000
c=DSYM x Tamamlanma Derecesi
c=1.500 x 0,40 = 600
a+b+c = 2.100+5.000+600 = 7.700

2-Fifo yöntemine göre direkt ilk madde malzemenin eş değer birim sayısı kaçtır?
a=DBYM x (1- Tamamlanma Derecesi)
a=3.000 x (1 – 0,20) = 2.400
b=Tamamlanan Miktar – DBYM
b=8.000 – 3.000 = 5.000
c=DSYM x Tamamlanma Derecesi
c=1.500 x 0,30 = 450
a+b+c = 2.400+5.000+450 = 7.850

1

Örnek
Dönem Başı Yarı Mamul 5.000 adet
Dönem Başı Yarı Mamul Stok Maliyeti
Direkt İlk Mad. Malzeme 30.000 TL
Şekillendirme 10.000 TL

Dönem Başı Yarı Mamul Tamamlanma Dereceleri
Direkt İlk Mad. Malzeme %30
Şekillendirme %60

Üretime Başlanan 30.000 adet
Üretimi Tamamlanan 20.000 adet
Dönem Sonu Yarı Mamul Stok 15.000 adet

Dönem Sonu Yarı Mamul Tamamlanma Derecesi
Direkt İlk Mad. Malzeme %40
Şekillendirme %30

Üretim Maliyeti
Direk İlk Madde Malzeme 148.500
Şekillendirme 89.500 Sorular
1-Ortalama maliyet yöntemine göre direkt ilk madde malzeme eş değer birim sayısı kaçtır?
Tamamlanan Miktar + (DSYM x Tam. Der.)
EBS = 20.000 + (15.000 x 0,40) = 26.000
2- Ortalama maliyet yöntemine göre şekillendirme eş değer birim sayısı kaçtır?
Tamamlanan Miktar + (DSYM x Tam. Der.)
EBS = 20.000 + (15.000 x 0,30) = 24.500
3-Fifo yöntemine göre direkt ilk madde malzemenin eş değer birim sayısı kaçtır?
a=5.000 x (1 – 0,30) = 3.500
b=20.000 – 5.000 = 15.000
c=15.000 x 0,40 = 6000
a+b+c = 3.500+15.000+6000 = 24.500
4-Fifo yöntemine göre şekillendirme eş değer birim sayısı kaçtır?
a=5.000 x (1 – 0,60) = 2.000
b=20.000 – 5.000 = 15.000
c=15.000 x 0,30 = 4.500
a+b+c = 2.000+15.000+4.500 = 21.500

9.ÜNİTE
SAFHA MALİYETİ SİSTEMİNDE MAMUL MALİYETİNİN HESAPLANMASI
(ÇOK SAFHALI)

İki safhalı üretimin gerçekleştirildiği işletmelerde, üretime başlanan işlem merkezi (A)’da işlem göre birimler, tamamlanmak üzere işlem merkezi (B)’ye devredilmekte ve işlem merkezi (B)’de işlem görüldükten sonra mamul stoklarına devredilmektedir.

Örnek
A B
Dönem Başı Yarı Mamul Stok 1.500 750
Tamamlanma Dereceleri
Direkt İlk Madde Malzeme
Şekillendirme
%70
%80
%60
%40
Dönem Sonu Stok Maliyeti
İşlem Merkezi (A dan devir)
2.500
Direkt İlk Madde Malzeme 15.000 12.000
Şekillendirme 13.000 14.000
Üretime Başlanan 7.000 5.000
Üretimi Tamamlanan 6.000 4.000
Tamamlanma Dereceleri
Direkt İlk Madde Malzeme
Şekillendirme
%40
%30
%50
%60
Üretim Maliyeti
Direkt İlk Madde Malzeme
Şekillendirme
20.500
12.500
18.000
13.000

Sorular
1-Fifo yöntemine göre direkt ilk madde malzemenin eş değer birim sayısı kaçtır?(İşlem Merkezi A)
a=1.500 x (1 – 0,70) = 450
b=6.000 – 1.500 = 4.500
c=2.000 x 0,40 = 800
a+b+c = 450+4.500+800 = 5.750
2-Direkt ilk madde malzeme eş değer birim maliyeti ne kadardır?(İşlem Merkezi A)
20.500 = 3,56
5750 3-Fifo yöntemine göre şekillendirme eş değer birim sayısı kaçtır?(İşlem Merkezi A)
a=1.500 x (1 – 0,80) = 300
b=6.000 – 1.500 = 4.500
c=2.000 x 0,30 = 600
a+b+c = 3000+4.500+600 =5.400
4-Ortalama maliyet yöntemine göre şekillendirme eş değer birim sayısı kaçtır?(İşlem Merkezi B)
EBS = 4.000 + (1.500 x 0,60)
= 4.900

10.ÜNİTE
KAYIPLARIN SAPTANMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİÜretim Kayıpları;Oluşum zamanlarına göre üretim kayıpları ve niteliklerine göre üretim kayıpları olmak üzere ikiye ayrılır.
2

Oluşum Zamanlarına Göre Üretim Kayıpları
1-Kusurlu Mamul 2-Bozuk Mamul 3-Artık 4-Fire

Niteliklerine Göre Üretim Kayıpları
1-Normal Fire 2-Anormal Fire

1-Kusurlu Mamul;Üretim işletmelerinde istenilen kalite ve standartlara uygun olmayarak çıkan mamullerdir. Kusurlu mamuller ek maliyete tabi tutulurlar.Katlanılan bu maliyet sadece kusurlu mamullere yüklenileceği gibi dönemdeki tüm mamullere yüklenilebilir.Ek işleme tabi tutulması gereken birimlerdir.

Örnek1;X işletmesinde toplam 200 adet masa üretilmiştir.Kalite kontrol noktasında 30 adet masanın standartlara uygun olmadığı tespit edilmemiştir.Birim maliyetler şöyledir.
Direkt İlk Madde Malzeme 6 Ek Maliyet
Direkt İşçilik 4 Direkt İşçilik 3
Genel Üretim Maliyeti 2 Genel Üretim Maliyeti 1
Bu verilere göre ek maliyet sonrası birim maliyet ne kadar olmalıdır?
200 x 12 = 2400  30 x 4 = 120  2400 + 120 = 2520  2520 / 200 = 12,6

Örnek2;Yukarda ki verilere dayanılarak mamullerin tanesi 18 liradan satılırsa ve kusurlu mal olmadığı varsayılırsa kar marjı ne kadar olur?
200 x 18 = 3600  200 x 12 = 2400  3600 – 2400 = 1200  1200 / 3600 = 0,33

——————————————/————————————–
Direkt İlk Madde Malzeme XX
Direkt İşçilik XX Üretimde kullanılan maliyetlerin
Genel Üretim Maliyetleri XX muhasebeleştirilmesi
İlgili Hesap XX
—————————————–/—————————————
——————————————/————————————–
Direkt İşçilik XX Kusurlu mamullerde ek maliyetin
Genel Üretim Maliyetleri XX muhasebeleştirilmesi
İlgili Hesap XX
—————————————–/—————————————
2-Bozuk Mamul;Üretim süreci sonunda beklenilen kalite ve fiziksel ölçülere sahip olmayan bozuk veya ıskonto durumdaki mallarda bozuk mamullerin ek maliyetine katlanılması ekonomik olmayacağından hurda değeri ile satılır yada atılır.Normal oranda ortaya çıkan bozuk mamullerin maliyeti sağlam mamullere yüklenebilir. Anormal oranda ortaya çıkacak bozuk mamullerin maliyeti ise doğrudan sonuç hesaplarına aktarılır.

Örnek;X işletmesinde toplam 100 adet sandalye üretilmiştir.Kalite kontrol aşamasında 20 adetinin bozuk olduğu tespit edilmiştir.Birim maliyetler şöyledir.
Direkt İlk Madde Malzeme 10
Direkt İşçilik 8
Genel Üretim Maliyeti 5
Sağlam sandalyeler tanesi 50 liradan satılmıştır.Bozuk sandalyeler ise tanesi 10 liradan satılmıştır.Bozuk mamullerin hasılatı işleme dahil edildikten sonra sağlam mamullerin birim maliyeti ne kadar olur?
100 x 23 =2300  20 x 10 = 200  2100 / 80 = 26,25

Örnek;X işletmesinde 150 adet mamul üretilmiştir.30 adeti bozuk çıkmıştır.Sağlam mamullerin birim satış fiyatı 5 liradır.Birim maliyetler şöyledir.
Direkt İlk Madde Malzeme 10
Direkt İşçilik 8
Genel Üretim Maliyeti 5
Bozuk mamullerin satış geliri toplam üretim maliyetinden düşüldükten sonra sağlam mamullerin birim maliyeti ne kadardır?
150 x 34 = 5100  30 x 5 = 150  5100 – 150 = 4950  4950 / 120 = 41,25

11.ÜNİTE
MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ

İşletmelerin faaliyet aralığında belli bir zaman içersindeki gelirler maliyetler ve kar arasındaki ilişkiyi sistemli olarak araştıran süreçtir.
3

Maliyet-Hacim-Kar Analizi Hangi Kararların Alınmasına Yardımcı Olur?
1-Hangi ürünlerin üretileceği ya da satılacağı
2-Hangi fiyatlandırma politikasının izleneceği
3-Hangi pazarlama stratejisinin uygulanacağına karar verilir.

Maliyet-Hacim-Kar Analizinde Kullanılan Kavramlar
1-Toplam Maliyetler 2-Faaliyet Karı 3-Net Kar 4-Katkı Payı 5-Katkı Oranı

Katkı Payı
Birim Satış Fiyatı-Birim Değişken Gider Katkı Oranı
Birim Satış Fiyatı-Birim Değişken Gider
Birim Satış Fiyatı

Başa baş (Kara Geçiş) Noktası;İşletmenin toplam gelirlerine eşit olduğu yani karın sıfır olduğu satış miktarı ya da tutarıdır.Matematiksel ve grafiksel yöntem olmak üzere ikiye ayrılır.
1-Matematiksel Eşitlik Yöntemi
*Katkı Payı İle Başa baş Satış Miktarının Hesaplanması = Toplam Sabit Maliyetler
Katkı Payı
*Katkı Oranı ile Başa baş Satış Tutarının Hesaplanması = Toplam Sabit Maliyetler
Katkı Oranı
Örnek;ABC imalat işletmesinde toplam sabit maliyetler 10.000 TL birim satış fiyatı 100 TL birim değişken maliyeti 60 TL ise başa baş satış miktarı kaç adettir?
Başa baş Satış Miktarı = Toplam Sabit Maliyetler = 10.000 = 250 adet
Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Maliyetler 100-60

Örnek;ABC imalat işletmesinde toplam sabit maliyetler 5.000 TL birim satış fiyatı 500 TL birim değişken maliyetler 400 TL ise başa baş satış tutarı kaç TL’dir?
Başa baş Satış Miktarı = Toplam Sabit Maliyetler = 5.000 = 25.000 TL
Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Maliyetler 500-400
Birim Satış Fiyatı 500
Hedeflenen Net Kar ile Başa baş Noktası (Hedeflenen Satış Miktarı) Nasıl Hesaplanır?
Hedeflenen Satış Miktarı = Toplam Sabit Maliyetler + Hedeflenen Kar
Birim Katkı Payı
Örnek;ABC imalat işletmesinde Toplam Sabit Maliyetler 20.000 TL’dir.İşletme Başa baş satış miktarında 5.000 TL kar elde etmek istemektedir.Birim satış fiyatı 300 TL birim değişken maliyetler 100 TL ise hedeflenen satış miktarı kaç adet olmalıdır?
Hedeflenen Satış Miktarı = Toplam Sabit Maliyetler + Hedeflenen Kar = 20.000 + 5.000 = 25.000 = 125 Adet
Birim Katkı Payı 300 – 100 200

Örnek;ABC işletmesinde üretilen 100 adet birim, 1.000 TL/adet üzerinden satılmıştır.Birim değişken maliyetler 200 TL toplam sabit maliyetler 50.000 TL ise katkı payı kaç TL’dir. 1000 – 200 = 800
Yukarıdaki verilere göre Net Kar veya Zararı kadardır?
Satışlar (100 Adet x 1.000 TL/adet) = 100.000 TL
Değişken Maliyetler (100 Adet x 200 TL/adet) = 20.000 TL
Katkı Payı 80.000 TL
Sabit Maliyetler (-) -50.000 TL
Net Kar 30.000 TL

Karı Etkileyen Faktörlerdeki Değişikliklerin Analiz Sonuçlarına Etkisi Nasıldır?
1-Ürün satış fiyatındaki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkileri
2-Birim değişken maliyetlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkileri
3-Toplam sabit maliyetlerdeki değişikliklerin analiz sonuçlarına etkileri
4-Birden fazla faktörde aynı anda oluşan değişikliklerin analiz sonuçlarına etkileri

Ürün Satış Fiyatındaki Değişikliklerin Analiz Sonuçlarına Etkileri;Birim satış fiyatındaki değişiklik başa baş noktasını etkiler.Diğer faktörler değişmeksizin satış fiyatındaki artış katkı oranını ya da payını artıracaktır. Bu artış başa baş noktasının daha düşük düzeyde gerçekleşmesine neden olabilir.

Birim Değişken Maliyetlerdeki Değişikliklerin Analiz Sonuçlarına Etkileri;Birim değişken maliyet arttığında katkı payı ve katkı oranı düşer.Yüksek faaliyette başa baş hacmini yakalamasına neden olur.

Toplam Sabit Maliyetlerdeki Artışların Analiz Sonuçlarına Etkileri;Toplam sabit maliyetlerdeki artış net kar üzerinde etkiye neden olacaktır.Sabit maliyet artarsa kar azalır. 4
Birden Fazla Faktörde Aynı Anda Oluşan Değişikliklerin Analiz Sonuçlarına Etkileri;Talebi esnek olan bir ürünün birim satış fiyatındaki değişikliklerin satış miktarını değiştirilebileceği düşünülür.
12. ÜNİTE
PLANLAMA ve KONTROL ARACI OLARAK BÜTÇELER
Bütçe;Planların rakamsal ifadesine bütçe denir.Bütçeler finansal raporların aksine tahmini değerler üzerinden hazırlanır.
Bütçenin Amaçları;
-Yıllık faaliyetlerin planlanması
-Farklı bölümlerdeki eşgüdüm
-İşletme amaçlarına ulaşmada güdülemek
-Yöneticinin başarısını değerlendirmek
-Diğer bölüm yöneticilerine planları aktarmak
Bütçelerin Hazırlanması İkiye Ayrılır;1-Kabul ettirilen bütçe, 2-Katılımlı bütçe
Bütçe Dönemleri;Bütçeler için genellikle bir yıl dikkate alınır.Ancak 3 aylık 6 aylık ve birkaç yıllık bütçelerde hazırlanabilir.
Bütçe Süreci;
1-İlkelerin belirlenmesi
2-İlk teklif
3-Birleşme ve gözden geçirme
4-Görüşmeler ve düzeltmeler
5-Ayrıntılı plan teklifi
6-Onay

Bütçeleme Sürecinin Bileşenleri;
1-Satış Bütçesi
2-Üretim Bütçesi
3-Direkt İlk Madde ve Malzeme Bütçesi
4-Direkt İşçilik Bütçesi
5-Genel Üretim Giderleri Bütçesi
6-Üretilecek Ürünlerin Maliyeti Bütçesi
7-Satılacak Ürünlerin Üretim Maliyeti Bütçesi
8-Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri Bütçesi
9-Nakit Bütçesi
10-Proforma Gelir Tablosu
11-Proforma Bilanço

1-Satış Bütçesi;Genel bütçenin hazırlanmasındaki başlangıç noktasıdır.Gelecek dönemlerde satılması düşünülen ürüne ilişkin miktar ile birim fiyatın çağrılması sonucu belirlenebilecek satış geliri açıklanır.
2-Üretim Bütçesi;Gelecek dönemde üretilecek ürün miktarını belirlemek ve üretimi organize etmek için hazırlanan bütçedir.Satış Miktarı + Dönem Sonu Stok Miktarı –Dönem başı stok miktarı
3-Direkt İlk Madde Malzeme Bütçesi;Miktar ve satın alma bütçesi olarak iki kısma ayrılır.Miktar bütçesi üretim bütçesi yardımıyla hazırlanır.
4-Direkt İşçilik Bütçesi;Üretim miktarı için belirlenen toplam işçilik süresi ile saat başına ücretin çarpımına eşittir.
5-Genel Üretim Giderleri Bütçesi;Üretimle ilgili tüm en direkt unsurların yer aldığı bütçedir.Bu bütçe hesaplanırken değişken ve sabit genel üretim maliyetleri ayrı ayrı hesaplanır.
6-Üretilecek Ürünlerin Üretim Maliyeti Bütçesi;Üretimde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve Genel Üretim giderleri dikkate alınarak hazırlanır.Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri; (+)Direkt İşçilik Maliyetleri, (+)Genel Üretim Maliyetleri (+) DBYM Stoklarının Maliyeti (-) DSYM Stoklarının Maliyeti
7-Satılacak Ürünlerin Maliyeti Bütçesi;Satılacak ürünlerin üretim maliyetleri hesaplanırken işletmenin dönem başı ve dönem sonu ürünlerinin maliyetinin dikkate alınması gerekir.
8-Pazarlama Satış Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri Bütçesi;Bütçe dönemi içinde üretim maliyetleri dışında oluşan maliyetlerin belirlendiği bütçedir.
9-Nakit Bütçesi;İşletmeler dönemler itibariyle nakit giriş ve çıkışları ile ortaya çıkan nakit açığı veya fazlasının belirlendiği bütçedir.Nakit bütçesi dört temel bölümden oluşur;
a)Nakit girişleri bölümü
b)Nakit çıkışları bölümü
c)Nakit fazlası veya açığı bölümü
d)Finansman bölümü
5
10-Proforma (Bütçelenmiş) Gelir Tablosu;İşletmenin gelecek döneme ait bütçelenmiş faaliyet sonuçlarını brüt satışlardan başlayarak kar yada zarara kadar gösteren bütçedir.Bu bütçe yardımı ile gelecek dönemde faaliyetlerin ne kadar karı olacağı önceden tahmini olarak ortaya konur.
Satışlar – Satılan Malın Maliyeti =Brüt Satış Karı
Brüt Satış Karı – Faaliyet Giderler = Faaliyet Karı
Vergi Öncesi Kar – Kurumlar Vergisi = Net Kar

11-Proforma (Bütçelenmiş) Bilanço;Bütçe dönemi içersinde yerine getirilmesi gereken tüm faaliyetler gerçekleştirilmiş ise işletmenin gelecek bütçe dönemi sonunda hangi finansal durumla karşılaşacağını gösteren tahmini rapora denir.

13 ÜNİTE MALİYET KONTROLÜ VE STANDART MALİYETLER YOLUYLA SAPMA ANALİZİ

Standartlar birim yada tutar olarak ifade edilirken bütçeler toplam miktar veya tutar olarak ifade edilir.

Standart maliyetleme sistemi kontrol amacıyla nasıl kullanılır : önceden belirlenmiş standar performans düzeyi , fiili performans düzeyi , standart ile fiili performansın karşılaştırılması.
Sapmalar hangi kriterlere göre değişir: işletmenin büyüklüğüne göre , işl türüne göre , üretim sürecine göre.

Standart maliyetlerin belirlenmesi : dimm belirlenmesi , d.i.ş , değişken genel üretim maliyeti sapmaları belirlenmesi , gözden geçirme onay

Standart sınıflandırma : ideal sınıflandırma , uygulanabilir sınıflandırma

İdeal sınıflandırma : her şeyin tıkırında devam ettiği verimin yüksek olduğu standartlardır.
Uygulanabilir sınıflandırma : başarılabilir standarlardır
Değişken genel üretim maliyetleri standardı : 2 ye ayrılır miktar sapması , fiyat standardı .
D.i.m.m sapmaları hesaplama
Sapma hesaplama Fiyat sapması : (fiili fiyat – standart fiyat) x fiili miktar
Miktar sapması : (fiili miktar – standart miktar)x standart fiyat
D.i.Ş sapmaları hesaplama
Ücret sapması : (fiili ücret – standart ücret) x fiili süre
Verim süre sapması: (fiili süre-standart süre) x standart ücret
Genel üretim maliyeti sapmaları nelerdir : değişken genel üretim maliyeti – bütçe sapması verim sapması
Sabit genel üretim maliyeti – bütçe sapması kapasite sapmasıdır.
Değişkende ..Bütçe sapması : (fiili yükleme oranı-standart yükleme oranı) x fiili süre
“ Verim sapması : (fiili süre – standart süre) x standart yükleme oranı

14 ÜNİTE KARAR SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MALİYET BİLGİLERİNİN KULLANILMASI

Temel kavramlar : karar : amaca ulaşmak için en uygun olanı seçmedir.
Karar alma : az harcamayla daha fazla değer elde etme ..
Karar alanı : bir yöneticinin etkilediği grup.

Maliyet muhasebe bilgi sisteminde kullanılan bilgiler. : mamul maliyetini hesaplama , planlama , performans değerleme , maliyet kontrolü , özel yönetim kararlarını alınması

Karar seçeneklerinin değerlendirmesinde maliyet sınıflandırma : rutin kararlar : günlük olağan kararlardır.
Rutin olmayan kararlar : işl gelecekteki karlılığını etkileyecek özel kararlardır

Karar alınmasını etkileyecek maliyetler : geçerli maliyetler , batmış maliyetlerdir.
Geçerli maliyetler ise : ek maliyet ve fırsat alternatif maliyetlerdir.
Geçerli maliyet : geleceğe ilişkin olma , karar seçenekleri arasında farklılık göstermedir.
Ek maliyet nedir : bir seçeneğin diğer seçeneğe tercih edilmesi durumda ortaya çıkan maliyettir.
Fırsat maliyet : belli amaca ulaşmak için diğer amaçtan vazgeçilmesi durumunda.. işletme kendine ait depoyu kiraya vermeyip kendisin kullanması .
Batmış maliyet : alınacak kararları etkilemeyen karar almada göz önünde olmayan maliyettir.
Maliyet bilgilerinin kullanılması gerektiren karar türleri : indirimli fiyat talep eden bir siparişin kabul yada reddedilmesi , zararda görülen bir mamülün üretimin sürdürülmesi yada durdurulması bir makine teçhizatın yenilenmesi yada yenilenmemesi..

Fiyatlama nedir : işlt ürettiği mamül yada hizmetlerin satış değerlerinin üst yönetim tarafından belirlenmesidir.3 kişilere satabilecekleri gibi işletmenin diğer departmanınada satabilirler.

Fiyatlamanın amaçları : cari karın en çoklanması , hedef kar yatırım oranın , Pazar payı derinliğine inme , satış gelirinin en çoklanması , pazarın kaymağını alma

Fiyatlama kararlarını etkileyen çıkar gurupları : aracı kurumlar , rakipler , üretim faktörleri sahipleri , devlet , işletmenin diğer bölüm yöneticileri

Fiyatlama sürecinde göz önünde tutulması gerekenler : mamul yada hizmet malın üretim ve satın alma maliyeti
-mamul hizmet yada mala olan talep – rekabet durumu – hedeflenen Pazar payı – pazarın kaymağını alma yada pazarın derinliğine girme stratejisi , pazarlama karmasının diğer unsurları ..

Kısa dönemde hangi fiyatlar uygulanabilir : farklaştırılmış fiyatlama politikası , değişken maliyetleri karşılayan fiyatlar , damping fiyatlar

Fiyatlamada temel teşkil eden maliyetleri etkileyen faktörler : enflasyon , mamulun özeliğinde meydana gelen değişiklikler , üretim hacminde değişiklik , teknolojik gelişmeler verimlilik
Fiyatlama yöntemleri : tam maliyete göre , değişken maliyet , hedeflenen kar / varlıklar oranına göre , zaman ve malzemeye göre , hedef maliyete göre faaliyet temelli maliyete göre..

Tam maliyet göre : dimm + diş + g.ü.g üretim maliyetlerinin toplamıdır.
Değişkene göre : bütün maliyetler alınır sabit hariç katkı payına göre hesaplanır üzerine eklenir
Hedef maliyete göre : satış fiyatı – kar
Faaliyet temeli : her kaynak tüketiminden ne ölçüde sorumlu olduğu saptamada yanıltıcı sonuçlardan dolayı f. T kullanılır. Maliyet + karmarjı… kar / toplam satışlar.

15 ÜNİTE MERKEZ KAÇ FAALİYETLERİN KONTROLU

Örgüt nedir: çeşitli amaçlara ulaşmak için birlikte çalışmayı kabul etmiş kişiler topluluğuna denir.

Düzey (kademe): işletmenin amacına doğrudan yönelik pazarlama satış dağıtım yapan birimler e denir

Kurmay birimler : işl düzey birimlerine yüksek düzey yöneticilerine uzmanlık hizmeti sağlayanlara denir

Örgüt şeması ve genel müdürlüğüne bağlı birimler : insan kaynakları ,ar-ge , üretim planlanlama , satış paz. Bölümleridir.

Düzey kademe bağlı birimler : a departman müdürü , b. Dep müd. C dep müd

Alt birimler : x , y , z birimlerdir.

Not : sorumlu bir yöneticinin başkanlığındaki her birine sorumluluk merkezi denir
.
Kontrol süreci : yönetim işlevlerinden olan planlama kontrol işlevlerinin tamamına denir.

Yönetsel kontrol : hedef amaçlar için özendirme motive vs denir.

Yönetsel kontrol temel verileri : hedefler , amaçlar , stratejiler , politikalar , programlar

Yönetsel kontrol süreci muh gereksinime duyulan evreler : bütçeleme , uygulama , sonuçları kaydetme , raporlama , analiz

Merkez kaç (yönetim) nedir : çeşitli birimlere ayrılmış işletmede üst düzey yönetimden alt düzey yönetimlerine doğru tüm kararların verildiği yönetim tarzıdır.
Yetki nedir : amaca ulaşmak için uygun görülen faaliyetlerin yapılması yada yapılmaması.
.
Sorumluluk : üst görevin yüklediği bir astın görevi yerine getirmek amacıyla gerekli olan faaliyeti yapma.

Sorumluluk merkezi hiyerarşik yapısı : gen müd , hat ve kurmay departmanları , sorumluluk merkezleri

Sorumluluk merkezleri : maliyet , gelir , kar , yatırım merkezleridir
Sorumluluk muhasebesi : çeşitli kademelerde bulunan yöneticiler arasında maliyetlere bilgi akışını sağlayan sistemdir
Sorumluluk raporları : işletme yönetime neyin nerede nasıl olduğunu gösteren temel kontrol aracına denir
Transfer fiyatlaması : işletmenin bir bölümünün diğer bölümüne sattığı mamul yada hizmet için oluşturulan fiyattır

Transfer fiyatı uygulaması koşulları : yetenekli yöneticilerin var olması , belirli bir piyasa Pazar fiyatının olması , yön anlaşabilme ve pazarlık olanığına sahip olması , y.b.s yeterli olması

Transfer fiyatlaması yöntemleri : Pazar piyasa temelli , maliyet temelli , pazarlık temelli , ikili transfer fiyatlamasıdır
.
Transfer fiyatlaması belirlenirken : vergi oranı i nakit transfer oranı gümrük vergi tarife , döviz , işgücü hammadde , Pazar olanakları

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir