Muhasebe Denetim ve Mali Analiz çıkabilecek sorular

1.ünitesinden çıkabilecek sorular

1)genel kabul görmüş muhasebe ilkesi
2)finansal tabloların hazırlanmasından kim sorumludur
3)finansal tabloların doğru ve güvenilir olmasından kim sorumludur
4)uzman denetçiler tarafından denetlenme gerekleri
5)denetim nedir
6)denetim kavramını oluşturan unsurlar
7)kanıt nedir
8)amaçlarına göre denetim türleri nelerdir
9)denetçinin konumuma göre denetim türleri nelerdir
10)denetim türlerinin ölçütleri nelerdir
11)denetçiyi muhasebeciden ayıran en önemli özellik
12)ilk ve ikinci resmi düzenleme nedir
13)dış denetimi kim yapar
14)yeminli mali müşavirlerin özellikleri

2.ünitesinden çıkabilecek sorular

1)genel kabul görmüş denetim standardı hangi tarihte ve kim tarafından cıkartılmıstır
2)genel kabul görmüş denetim standartları çeşitleri
3)genel standartların çeşitleri
4)çalışma alanı standartlarının çeşitleri
5)raporlama standartları nelerdir
6)denetim işlemleri(yordamları) tanımı
7)planlamaya neden gereksinim duyulur
8)iç kontrolün incelenmesinin nedenleri
9)iç kontrol güvenilirse neler olur
10)kanıtın kalitesini belirleyen ölçütler
11)görüş bildirme standartlarının çeşitleri
12)spk, bddk,hazine müsteşarlığı,maliye bakanlığı

muhasebe denetiminin 3.konusundan çıkabilecek sorular

1)önemlilik eşiği
2)kabul edilebilir yanlışlık
3)hata ve hileden oluşan beyanların sebepleri
4)denetim riski
5)bilgi riski
6)risk çeşitleri
7)denetim riskiyle ilgili formül
8)denetim kanıtlarının sınıflandırılması
9)denetçi tarafından kullanılan savlar
10)kanıt elde etmede kullanılan yordamlar
11)çalışma kağıtları türleri
12)sürekli ve cari dosyada yer alan alanlar

4.ünite

1)iç kontrol nedir
2)denetçinin iç kontrolü incelemesinin en önemli nedeni
3)iç kontrolün özellikleri
4)iç kontrolün unsurları
5)kontrol çevresinde yer alan faktörler
6)risk değerlemesinin aşamaları
7)kontrol eylemlerinin sınıfları
8)yönetim kademelerine ulaşan nitelikler
9)izlemedeki süreçler
10)iç kontrol unsuru hakkında bilgi toplanması
11)kontrol riski belirlemesinin aşamaları
12)uygunluk testiyle ilgili 2 aşama
13)yargılama sürecindeki faktörler
14)maddi doğruluk testleri
15)denetim işinin kabülü nasıl olur
16)anlaşma mektubunda yer alması gerekenler
17)denetim programı aşamaları

5.ünite

1)evren nedir özellikleri
2)örnekleme çerçevesi nedir
3)rassal örneklem
4)başarılı bir örneklemenin temel ilkeleri nelerdir
5)örnekleme riski,örnekleme hatası,örnekleme dışı risk
6)alfa riski, beta riski ,yanlıs red riski ,yanlıs kabul riski nedir
7)nitelik örneklemesi nedir özellikleri
8)buluş örneklemesi nedir
9)nitelik örneklemesinde belirlenmesi gereken unsurlar
10)örneklem büyüklüğünü belirleyen etmenler
11)parasal birim örneklemesi
12)değişkenler örneklemesi
13)rassal sayılar tablosu, bilgisayarla rassal sayıların oluşturulması
14)sistematik seçim, katmanlı seçim
15)blok seçim

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir