Örgütsel Davranış 1-7 üniteler ara sınav ders notları

UNİTE 1 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ NEDİR?
1. Örgütsel davranış faktörleri Birey Grup Örgüt Çevre.
2. Örgütsel davranış bilimleri Pisikoloji,sosyoloji,sosyal pisikoloji,antropoloji,yönetim ve siyaset bilimleri.
3. Örgütsel bağlaçlardan Disiplinler arası,Bilimsel Yöntem,Durumsallık,Çok yönlü analiz,Açık Sistem bağlaçları.
4. Disiplinler arası: Bireyler arası davranışların anlaşılmasında katkı sağlarlar
5. Bilimsel Yöntem: Bir araştırmada takip edilmesi gereken aşamalar bir biçimde anlamaya
6. Durumsallık: Örgütsel olayları anlamada geleceğe dönük tahminler yapmada.
7. Çok yönlü analiz: Bireysel Düzey bireylerin karektesi çalışanlarının düşence sistemi yer alır.
8. Açık Sistem bağlaçları: Örgütü yaşayan bir sistem olarak görmek ve bu sistem ilişkisi öğrenmek
9. Planlama,Organizasyon,Liderlik etme Kontrol.
10. Planlama amaçları belirler kordine eder.
11. Yöneticiler:Yaratıcılığı artırmak,Esneklik,Yeni üyeler,Pazarlama,Maliyeti azaltma gibi işlemler yapar.
12. Veri toplama teknikleri: Vaka Etüdü,Saha araştırması,Laboratuar Deneyi,Saha Deneyi.
UNİTE 2 TARİHSEL GELİŞİM YENİ YAKLAŞIMLAR
1. Bilimsel Yönetim yaklaşımı: Taylorun bulduğu çalışma yöntemi önermiştir. Parça başı ücret sistemi geliştirerek üretim şartlarını sağladı. Yönetici planlayıcı kordine eder demiş ihtisas ve kitle üretim demiştir.
2. Klasik örgüt kuramı weber brokratik örgüt yaklaşımın en etkin yaklaşımdır.
3. Weber Burokrasi : ileri iş bölümü,merkezi otorite,rasyonel personel sistem,burokratik kaide kural,dosyalama
4. Hawthorne örgütsel davranışların ortaya çıkmasında yararları olmuştur.
5. Maslow insan ihtiyaçları: fizyolojik güvenlik sevgi saygı kendini gerçekleştirme.
6. Sistem yaklaşımı 4 girdi alır Meteryal insan finans ve bilgidir.
7. Biri azalırken biri çoğalır neden sonuç ilişkisi vardır Durumsallık modelidir.
8. Etkişimcilik yaklaşımı bireylerin nasıl seçilip basıl açıklanıp çeşitli durumlarda nasıl değişeceği üzerinde durur.
9. max weber brokrasi,Taylor bilimsel yönetim fayol ve arkadaşları yönetim ilkeleri sürücü.
UNİTE 3 ÖRGÜT İÇİNDE KİŞİLİK BİREY
1. Benzersizlik ve kendine özgü oluş. Tutarlık değişmezlik durağanlık.
2. Kişiliğin oluşumu Biyolojik Kültür Sosyal Faktörler Çevre
3. Freud Dönemleri Oral Anal Fallik Latens Gential dönemlerdir.
4. Oral duygulsal-temel güven güvensizlik…kas anal dönem özerklik utanma kuşku…lokomotor girişkenlik suçluluk…latens çalışma başarı aşağılık…ergenlik özdeşimkurma rollerin karışması…yetişkinlik yakınlık yalnızlık..olgunluk neslin devamı durgunluk….yaşlılık ego bütünlüğü ümitsizlik.
5. Treyt kuramları biliçli tedbirli..duygusallık tutarlılık…deneyime açık…uyumluluk..dışa dönük.
6. Dışa/içe dönük…Duygusal/sezgisel…düşünsel duygusal…yargısal/algısal…
7. Kendililik..başarı yönelimi..oteriter kişilik…markalezim..kendine güvenme…kendini yansıtma…riske girme…
8. Gerçekçi…Araştırıcı..sosyal…Geleneksel…Gerişken..A rtistik…tipler vardır.
UNİTE 4 DUYGULAR DEĞERLER TUTUMLAR İŞ TAHMİNİ
1. Kızgınlık korku memnuniyet sevgi keder sürpriz.
2. Sonul Değerler: Bir kişinin yaşam boyu ulaşmak istediği amaçlardır. Araçsal değerler ise buna ulaşmaya çalışmasıdır. Tutum bir bireyin belirli bir objeye zihinsel açıdan hazır olma.
3. Duygusal bileşen Olumlu yada olumsuz olarak nitelendirme. Bilişsel Bileşen bireyin tutum nesnesi hakkında inançlardan olur. Davranışsal duygu ve inançlara uygun hareket etme eğilimidir.
4. Bilişsel Tutarsızlık aynı anda sahip olunan bilişlerin yada biliş bir davranış tutarsızlığın ortaya çıkmasıdır. Sevmediğin işi seviyormuş gibi yapmaktır.
5. Kaçış, Sesini, Yükseltme, Bağlılık, Kayıtsız
6. İş kendisi,Ücret,Terfi sistemi,Danışmanlık,iş arkadaşları.
UNİTE 5 ÖRGÜTSEL ÖĞRENME VATANDAŞLIK BAĞLILIK
1. Açık bilgi okurken bir hocanı dinlerken aldığın bilgidir. Çalışma yaşamında öğrendiğimiz tecrubi bilgidir.
2. Pekişme yoluyla öğrenme: insanlar geçmişte çevrelerindeki yaşadıkları deneyime göre davranışlarını değiştiri.
3. Çevreye bağımlı öğrenme kültürüdür. Etki kanunu temeline dayanır. Olumlu ve Olumsuz pekişme olarak
4. Olumlu pekişme: İşte ki alacağın devamlı pekiştirme işteki ödül almak ve bunu tekrar daha iyi yapmayı sağlar
5. Olumsuz pekiştirme: Bu davranış artıyorsa ve ödül kaldırılmışsa buna olumsuz pekiştirme denir.
6. Ceza Bu kötü davranışların olmasını kesin olarak engellemeye ceza denir.
7. Yapılan iş hakketten bir devam niteliğinde destek görmez ise o zaman sönme olur.
8. Geri bildirim davranışlar sonucu alınan bilgidir. Kaynakları danışmanlar müşteriler iş arkadaşları çalışanları.
9. Belirgin , yeterli sıklıkta, zamanlı,güvenilir,ilgili geri bildirim. Sosyal öğrenme gözetleyerek örnek almadır.
10. Örgütsel bağımlılık Duygusal bağlılık Rasyonel bağlılık Normatif Bağlılık
UNİTE 6 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
1. Deal Kennedy işletme kültürü olarak tanımlar.
2. Peter watermana göre örgüt kültürü baskın media kuruluşları semboller bir bütün olarak tanımlamaktadır.
3. Parsons agıl modeli sosyolog üretmiştir. Adaptasyon uyum maç edinme amaca ulaşma bütünleşme.
4. Meşruluk sistemin yaşamda kalabilme hakkı kabuldür.
5. Japon z tipi Ouchi modeli: işgörene bağlılık değerlendirme kariyer gelişimi kontrol veya denetim karar verme sorumluluk çalışma ilgi.
6. Peters Waterman: Mükemmel Arayış. Eylemden yana olmak müşteri yakın ilişki özgür girişimci destekleme üretim insan kaynakları bölüm yakın ilgisi.
7. Bir örgütteki baskın kültür örgütün bir çok üyesi tarafından paylaşılan temel.
8. Büyük organizasyon da ortaya çıkan alt kültür ise örgüt içerisindeki çalışanların karıştıkları srunları durumları deneyimleri ifade eder. Coğrafi değerler
9. Küvetli kültür örgütün temel değerlerinin çoğunlukla paylaşılması ve kabuldür onu benimser kuvvetlenir.
10. Örgüt kültürü fonksiyonları sınırlayıcı kimlikli özverili dayanışma vardır. kontrol mekanizması defacto
11. Akedemi kültürü: IBM GM Üniversiteler olarak örnek verilir.
12. Kale kültürü: Ortak bir yaşam oluşturmak için yaşanılacak ortamı yaratma hava taşıma general elektrik.
13. Klüp kültürü: Sosyal açıdan yaşadıkları uygun bell telefon şirketi pasific gas elektrik botaş gibi.
14. Seremoni: Sembolleri kahrmanları kutladıkları özel olaydır.
15. Törenler: Şirket itibarını artırıcı hareketler bütünü. Ayinler : küresel normları düzeltmeye yönelik hareketler.
16. Hikayeler: Derin kültürleri çeşitli normalarda aktaran olaylardır.
17. Mitler: Açıklaması karmaşık aktivitelerin genel adıdır.
18. Semboller: Özel anlam taşıyan objeler nesneler
19. Lisanlar: Yerel halkın eskiden beri kullandığı dillerdir.
UNİTE 7 ÖRGÜTLERDE GURUPLAR TAKIMLAR
1. Resmi Guruplar belirli işleri yerine getirmek için yerleri olan emir gurupları fonsiyonel gurupları olan vardır.
2. Biçimsel olmayan guruplar: Biçimsel Kendisi tarafından üretilirken biçimsel olamayanalar ise üyeler tarafından biçimlenir. Biçimsiz guruplar: bütünleşir pekişir sosyal imkan verir daha az bilgi ile kolay aktarılır rehberlik eder. Birincil guruplara örnek aile. İkincil guruplara örnek iş arkadaşları. Referans gurup ise aile ferdinin örnek olarak bir işlem yapmasıdır.
3. Katılım Nedenleri: Güvenlik, Sosyal gereksim, saygınlık,kendini gerçekleştirme.
4. Komposizyon Gurubun homojen oluşu benzerliklere sahiptir. Heterojen birbirinden farklı özellikleri vardır. Devamlılık göstermesi Heterojen guruplar görev zor karmaşık ortak bir çabanın gerekli oldugunu savunur.
5. Gurubun büyüklüğü
6. Normlar
7. Gurubun bağlılık
8. Bağlılığı artıran faktörler: Homojen bir komposizyon,olgun bir gelişme nispeten küçük bir gurup sık etkileşim amaçların açıklılı başarı. Azaltan faktörler ise tersidir.
9. Yüksek Bağlılığın sonuçları: Görevi başarı ile tamamlama,bireysel tahmin,nitel nicel açıdan yüksekliği gurup olarak düşünme bilinci: Düşük bağlılığın sonucu da tersidir.
10. Büyük guruplarda bağlılık daha azdır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir