AÖF DERSLERİ

Türkçe Ses Bilgisi Ders Notları

    Türkçe Ses Bilgisi (1) Semboller A. a, e I. ı, i U. u, ü X. ı,i,u,ü C. c, ç D. d, t K. k, k G. ğ, g İyelik 1. Tekil kişi eki,...

Halk Edebiyatına Giriş Ders Notları

  Halk Edebiyatına Giriş (Ünite 1-6) Kültür kalıtımsal değildir Kuşaklar boyunca aktarılan, biriktirilen yaşantı ve bilgi birikimi ögelerinden oluşur. İnsanın doğaya eklediği herşey kültürdür. İnsan, iletişim yeteneği sayesinde kültürü oluşturabilmiştir. Sözlü edebiyat -> Halk edebiyatı...

Batı Edebiyatında Akımlar Ders Notları

    Batı Edebiyatında Akımlar (1) İnsan davranışı temelde dört esas amaca yöneliktir. Menfaat, Güzellik, İyilik ve Gerçek Güzel ile ilgili çalışmalar Estetik düşüncenin konusudur. Güzel, daha ziyade nesne, varlık ve olguya ait; güzellik ise...

Uygarlik Tarihi Ders Notlari

  ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE VE ÇEVRESİ A. Eskiçağlarda Türkiye Türkiye tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşime tercih edilen bir ülke olmuştur. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: İklim koşullarının iyi olması Verimli otlak ve topraklara sahip olması Asya...

Aöf İngilizce 1 Ders Notları

  Aöf İngilizce 1 Ders Notları (Ünite 1-2) Ünite 1 WHAT’S…? ; IT’S… İngilizce ilk seviye konularında biri de başta isim sorma gibi basit soru cümle kalıpları ve cevaplarıdır. Bu soruların kalıbı “What’s…(what is…),” cevap...

İletişim Bilgisi Ders Notları

    Aöf İletişim Bilgisi 1.Ünite Ders Notları İLETİŞİM KAVRAMI İnsan sosyal bir varlıktır ve yaşamını sürdürebilmesi için çevresiyle sürekli iletişim kurma ihtiyacıiçerisindedir. İnsanın biyolojik bir varlıktan sosyal bir varlığa dönüşmesini sağlayan en önemli unsurun...

Genel Muhasebe Ders Notları

  ÜNİTE-1 İŞLETME ve MUHASEBE İŞLETME İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet üreten birimdir. İşletmenin amaçları: 1. Kar etmek 2. Mal ve hizmet üretmek 3. Kendi varlığını sürdürmek İşletmenin İşlevleri...

MUHASEBE VE İŞLETME KAVRAMI

  MUHASEBE VE İŞLETME KAVRAMI Muhasebe : Ekonomik faaliyetlerde bulunan işletmelerin, finansal (parasal) karakterdeki bütün işlem ve değerlerini kaydetme ve sınıflama ilmidir. Bu çeşit işlem ve değerlerin anlamlı özetlerini hazırlama , analiz etme, yorumlama ve...

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

  2015 AÖF Bahar kayıt yenileme harçları ne zaman? Ücretler nereye ve nasıl yatırılacak İşte tüm bu sorulara cevapları AÖF kayıt yenileme işlemleri ücretleri tüm adayların günler öncesinden merak ettiği bir konu. 2014-2015 bahar dönemi...

İktisada Giriş 1 Dersine Ait Konu Özetleri

1 – Arz ve Talep Konu Özeti ——————————————————————————– Talep ve talep eğrisi kavramlar› ile talebi belirleyen faktörleri açıklayabilmek. • Diğer koşullar sabitken, bir maldan satın alınmak istenen miktar, bu malın fiyatı ile ters yönde değişir....