AÖF DERSLERİ

PAra teorisi ve politikası ara sınav 1

1 ) Paranın, takas ekonomisinin getirdiği işlem maliyetlerini azaltması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır? A) Standart olma B) Taşınabilme kolaylığı C) Kabul görme D) Çabuk deforme olmama E) Kolay taklit edilememe 2 ) Takasın varolduğu...

para teorisi ve politikası-final

1-) Bir ülkede paranın iyi bir değer biriktirme aracı olup olmadığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Servet stokuna B) Gelir düzeyine C) Bankalardaki mevduatların hacmine D) Ülkenin gelişmişlik düzeyine E) Fiyatlara [Toplam:0    Ortalama:0/5]

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2 1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve ba¬ğım¬lı değişken arasındaki ilişkiyi araştı¬ran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı 2) Ekonominin...

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 1

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 1 1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı [Toplam:0  ...

Anayasa Hukuku Final 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz? A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ANAYASA HUKUKU SORULARI

Aşağıdakilerden hangisi yasama meclisinin yürütme organına ilişkin işlemlerinden biri değildir? A) Gensoru B) Genel görüşme C) Kapalı oturum yapılması D) Yüce divana sevk E) Meclis araştırması 2) Aşağıdakilerden hangisi parlamento kararlarından biri değildir? A) Vatan...

Anayasa Hukuku Ara Sınavda Çıkma Garantili

Anayasa Hukuku Ara Sınavı 1. Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sosyal devlet 2. Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk...

anayasa hukuku denemeleri

DENEME 1-)1-Son Osmanlı Mebusan Meclisi aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir? a) Heyet-i Âyânın feshini b) Cumhuriyet’in ilânını c) Saltanatın kaldırılmasını [Toplam:0    Ortalama:0/5]

anayasa hukuku deneme 6

ANAYASA HUKUKU 1) Aşağıdakilerden hangisi yasama meclisinin yürütme organına ilişkin işlemlerinden biri değildir? A) Gensoru B) Genel görüşme C) Kapalı oturum yapılması D) Yüce divana sevk E) Meclis araştırması [Toplam:0    Ortalama:0/5]

anayasa hukuku deneme 5

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz? A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz. C) İktidarın kullanımına sadrazam da katılacaktır. D)...