AÖF DERSLERİ

anayasa hukuku deneme 4

1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri TBMM’de toplanmıştır. D) Sosyal devlet ilkesi benimsenmiştir. E)...

anayasa hukuku deneme 3

1-) Osmanlı imparatorluğunda anayasal gelişmeler ilk kez hangi gelişme ile başlamıştır? A) Tanzimat Fermanı B) I. Meşrutiyet C) Sened-i İttifak D) II. Meşrutiyet E) Islahat Fermanı [Toplam:0    Ortalama:0/5]

anayasa hukuku deneme 2

1-) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme, başka bir deyimle o devletin temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir? A) Kurucu iktidar B) Kurulmuş iktidar C) Devlet iktidarı D) Siyasal iktidar E) Mali iktidar...

anayasa hukuku deneme 1

1-) Osmanlı imparatorluğunun Anayasalı dönemden önceki yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Meşruti monarşi B) Cumhuriyet C) Mutlak monarşi D) Anayasalı monarşi E) Demokrasi [Toplam:0    Ortalama:0/5]

anayasa hukuku final deneme

anayasa hukuku final deneme 1-) Osmanlı imparatorluğunda ilk anayasal gelişim hangi tarihte olmuştur? A-) 1976 B-) 1808 C-) 1839 D-) 1876 E-) 1909 [Toplam:0    Ortalama:0/5]

sosyal politika Deneme sınavı 4

1-) Sosyal politikanın bir sosyal bilim dalı olarak akademik temelleri hangi ülkede atılmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) Almanya D) ABD E) İtalya [Toplam:0    Ortalama:0/5]

sosyal politika Final Deneme sınavı 2

1-) Türkiye, koşullu olarak AB Avrupa Sosyal Şartı’nı aşağıdaki hangi yıl kabul etmiştir? A) 1971 B) 1978 C) 1983 D) 1989 E) 1995 [Toplam:0    Ortalama:0/5]

sosyal politika Final Deneme sınavı

1-) Herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun bir yaşam düzeyini sağlamakla kendini görevli bilen, devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyal devlet B) Hukuk devleti C) Laik devlet D) Otoriter devlet E) Demokratik devlet [Toplam:0  ...

sosyal politika Deneme sınavları 3

1-) Sosyal Politika, hangi tarihsel olayın kendine özgü koşulları altında doğup gelişmiş bir sosyal bilim dalıdır? A) Sanayi Devrimi B) Rönesans ve Reform C) I. Dünya Savaşı D) Fransız Devrimi E) 1929 Ekonomik Bunalımı [Toplam:0...