para teorisi ve politikası ünite 12 deneme soruları

para teorisi ve politikası ünite 12
1-Aşağıdakilerden hangisi izlenen politikanın ekonomi üzerindeki etkisini gösterinceye kadar geçen süreyi ifade etmektedir

a)Veri gecikmesi
b)Tanı gecikmesi
c)Düzenleme gecikmesi
d)Yürütme gecikmesi
e)Etkinlik gecikmesi

2-Yürütme gecikmesi, hangi para politikası aracının yürütülmesi açısından önemsizdir

a)Reeskont oranı
b)Açık piyasa işlemi
c)Mevduat faiz oranı
d)Disponibilite oranı
e)Zorunlu karşılık oranı

3-Aşağıdaki görüşlerden hangisine göre para arzındaki değişmelere ait etkinlik değişmesi uzun ve değişkendir

a)Monetarist
b)Keynesyen
c)Klasik
d)Yeni keynesyen
e)Yeni klasik

4-Daha büyük boyutlu genişlemeci politikaların beklentisi……………üzerinde bir etkisi olmamakta ancak…………hızlandırmaktadır

a)Üretim,enflasyon
b)Enflasyon,üretim
c)Üretim,işsizlik
d)İşsizlik,enflasyon
e)İşsizlik,üretim

5-Beklenmeyen bir politika söz konusu olduğunda genişlemeci politika kısa dönemde geleneksel,yeni klasik ve yeni Keynesyen modelde nasıl bir etki yaratır

a)Hepsinde aynı etkiyi gösterir
b)Geleneksel ve yeni klasik modelde aynı, yeni Keynesyen de farklı etkiyi gösterir
c)Geleneksel ve yeni Keynesyen modelde aynı, yeni klasik modelde farklı etkiyi gösterir
d)Yeni Keynesyen ve yeni klasik model aynı, geleneksel model farklı etkiyi gösterir
e)Geleneksel modelde herhangi bir etki yaratmazken yeni klasik ve yeni Keynesyen modelde aynı etkiyi yaratır

6-Hangi politikaya göre ücret ve fiyat uyumu aracılığıyla çalışan ekonominin kendi kendini düzelten mekanizması çok yavaş çalışır

a)Aktivist
b)Aktivist olmayan
c)Genişlemeci
d)Daraltıcı
e)Enflasyonist

7-Kamu birimlerinin harcama alışkanlıklarını değiştirmek hangi tür gecikmede söz konusudur

a)Veri
b)Tanı
c)Düzenleme
d)Yürütme
e)Etkinlik

8-Aktivist olmayan iktisatçılara göre hangi ekonomik değişkenlerin uyum gösterme süreci hızlıdır

a)İşsizlik ve üretim
b)Ücret ve fiyatlar
c)Ücret ve üretim
d)İşsizlik ve ücret
e)İşsizlik ve fiyatlar

9-İşçiler gelecekte izlenecek politikanın aktivist olacağını biliyorlarsa nasıl bir ücret politikası izleyeceklerdir

a)Yüksek
b)Düşük
c)Nötr
d)Deflasyonist
e)Anti enflasyonist

10-Aktivist olmayan bir politikanın en temel avantajı nedir

a)İşsizliğe çözüm bulması
b)Enflasyona engel olması
c)Ekonomik büyümeyi sağlaması
d)Tam istihdam sağlaması
e)Ödemeler dengesini sağlaması

11-Yeni klasik ve monetarist iktisatçılara göre para arzı arttırırken aşağıdaki değişkenlerden hangisiyle uyumlu olmalıdır

a)Fiyat
b)Faiz oranı
c)Karşılık oranı
d)Rezerv oranı
e)Ülkedeki döviz miktarı

12-Aktivist ve aktivist olmayan politika tercihi ekonominin hangi sorunla karşılaşması halinde yapılabilir

a)Yüksek faiz oranları
b)Yüksek işsizlik
c)Düşük vergi gelirleri
d)Mali açık
e)Yüksek enflasyon

13-Aktivist para politikasının kısa dönemde cazip olmasına karşın,uzun dönemde olumsuzluklara neden olması aşağıdaki sorunlardan hangisini ortaya çıkarır

a)Tanı gecikmesi sorunu
b)Zamanlama sorunu
c)Zaman tutarsızlığı sorunu
d)Zaman gecikmesi sorunu
e)Veri gecikmesi sorunu

14-Aşağıdakilerden hangisi aktivist politikaların dezavantajıdır

a)Milli geliri azaltması
b)Üretimi azaltması
c)Faiz oranlarını azaltması
d)Ekonomik büyümeyi yavaşlatması
e)Enflasyona sebep olması

15-Yeni klasik modele göre beklenen bir politikanın konjonktür üzerindeki etkisi nasıldır

a)Konjonktür genişler
b)Konjonktür daralır
c)Toplam hasıla artar
d)Toplam hasıla azalır
e)Konjonktür üzerinde etkisi yoktur

16-Aktivist politkaların performansını rasyonel bekleyişler teorisiyle açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir

a)Ricardo
b)Keynes
c)Fisher
d)Lucas
e)Tobin

17-Merkez Bankasının sabit parasal genişleme kuralı izlemesi gerektiğini söyleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir

a)Keynesyen yaklaşım
b)Fisher yaklaşımı
c)Monetarist yaklaşım
d)Yeni keynesyen yaklaşım
e)Cambridge yaklaşım

18-Yeni klasik yaklaşıma göre beklenenden daha az genişlemeci politika fiyat ve üretim üzerinde nasıl bir etki yaratır

a)Fiyat ve üretim düzeyi düşer
b)Fiyatlar artar ve üretim düzeyi düşer
c)Fiyatlar artar ve üretim düzeyi sabit kalır
d)Fiyatlar ve üretim düzeyi değişmez
e)Fiyatlar düşer ve üretim düzeyi değişmez

19-Geçmiş üç yılda gerçekleşen enflasyon oranları sırasıyla %16 %12 %8 ise geleneksel modele göre enflasyon oranının % kaç olması gerekir

a)36
b)45
c)23
d)12
e)8

20-Geleneksel modele göre halk gelecekteki para arzının genişleyeceğini bekliyorsa toplam arz eğrisinin şeklinin nasıl olması gerekir

a)Toplam arz eğrisi sola kayar
b)Toplam arz eğrisi sağa kayar
c)Yatay eksene paralel olur
d)Dikey eksene paralel olur
e)Toplam arz eğrisi yer değiştirmez

CEVAP ANAHTARI:

1-)E
2-)B
3-)A
4-)A
5-)A
6-)A
7-)D
8-)B
9-)A
10-)B
11-)A
12-)B
13-)C
14-)E
15-)E
16-)D
17-)C
18-)A
19-)D
20-)E

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir