Sosyal Güvenlik Hukuku Prim Oranları İle İlgili Soru Cevap Çalışması

Sosyal güvenlik hukuku dersindeki prim oranları,dünyadaki ilkler ve tarihleri Türkiyedeki ilkler ve tarihleri hakkında kitaptan çıkarttığım soru cevap çalışması..

DÜNYADAKİ TARİHLER VE İLKLER

*Japonyada devlet sosyal güvenliğin finansmanın ne kadarını bütçeden sağlar?
% 28

*İngiltere ve İrlanda’da devletin sosyal güvenlik finansmanına katkısı ne kadardır?aofforum.com
%60

*Danimarka’da devlet sosyal güvenlik finansman yükünün ne kadarını karşılar?
%86

*İngiltere’de devlet,işci ve işverenin ödediği primlerin ne kadarı oranında ulusal sigortaya katkı sağlar?
1/4

*İşsizlik sigortası ilk olarak hangi ülkede ne zman düzenlenmiştir.?
İngiltere 1911

*Beveridge raparu hangi tarihte yayınlanmıştır?
20 Kasım 1942

*Fransa’da modern sosyal sigortalar kaç yılında kurulmuştur?
1928

*Fransa’da primlerin sigortalıların ücretlerinden işveren tarafından kesileceğine dair düzenleme kaç yılında kabul edilmiştir?
1930

*İngiltere’de yaşlılık aylığı bağlanmasını sağlayan ilk kanun hangi yıl kabul edildi?
1908

*Uluslararası çalışma örgütünün 102 sayılı sözleşmesini imzalayan her devletin sosyal risklerden kaç tanesine güvence vermesi gerekir?
9 dan en az 3 ü

*102 sayılı sözleşme hangi yıl kabul edildi?
1952

*Avrupa sosyal şartı ne zaman imzalandı?
1964

*Avrupa sosyal güvenlik kodu hangi tarihte yürülüğe girdi?
1968

*AB’nin temeli olan AET’i kuran Roma Antlaşması hangi tarihte imzalandı?

1957

*Avrupa Sosyal güvenlik kodunu onaylayan devletler 9 sosyal riskten en az kaçını kabul etme şartı getirildi?
9 da 6 sı

*Uluslar arası çalışma örgütünün 102 sayılı sözleşmesine göre işcilerin % kaçı sosyal koruma altına alınmalıdır?
-İşcilerin % 50 si
-Aktif Nüfusun % 20 si

TÜRKİYE’DE TARİHLER VE İLKLER

*Ülkemizde Avrupa Sosyal güvenlik sözleşmesi kaç tarihinde onaylandı?

31-08-1976

*Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının açıklarını kapatmak amacıyla hangi tarihte ödenek konuldu?
1995

*Türkiye’de modern anlamda sosyla sigortaların ilk temelleri hangi tarihte atıldı?
1936 tarihli iş kanunu

*Loncalar ne zamana kadar varlıklarını sürdürmüştür?
19yy sonlarına kadar

*Osmanlı Döneminde sosyal güvenlikle ilgili yapılan ilk düzenleme hangisidir?
1865 tarihli DİLAVER PAŞA NİZAMNAMESİ

*İşci sınıfı arasında yardım sandıkları hangı yyda yaygınlaştı?
18 ve 19 yy

*Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fehmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafi-i Umumiyesine olarak Fürühtuhuna dair kanun(Kömür Tozları Kanunu)ne zman çıkarıldı?
28 Nisan 1921

*Zonguldak ve Ereğli kömür bölgesinde uygulanmak üzereilk yasa hangi yıl çıkarıldı?
1921

*Ülkemizde Sosyla Sigortaların Kurulumu ilk kez hangi kanunla öngörüldü?
1936 Tarihli İş kanunu

*Çocuk ve Kadın işcilere ilk kez hangi kanunda koruyucu hükümlere yer verildi?
Umumi Hıfzıssıha Kanunu

*Sosyal Sigortalarda Zorunluluk İlkesi ilk kez hangi kanunda yer aldı?
1936 tarihli iş kanunu

*Ülkemizde sosyal güvenlik deyimi mevzuatımıza ilk kez ne zman girdi?
1945 tarihli Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasası

*İlk sosyal güvenlik kuruluşumuz?
1921 tarihinde kurulan AMELE BİRLİĞİ

*Oyak ne zman kuruldu?
1961

*Bağkur ne zman kuruldu?
1971

*T.C Emekli sandığı ne zman Kuruldu?
1949

*Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumu ne zman kuruldu?
1983

*İşci sigortaları kurumu kaç yılında SOSYAL SİGORTALAR KURUMU adını aldı?
1964

*Ülkemizde ilk defa hangi yıl Bağkur ve SSk’nın açıklarını kapatmak için bütçeden ödenek kondu?
1995

*2926 sayılı kanunla tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlara ne zaman sosyal güvenlik sağlanmıştır?
1983

*1479 sayılı bağkur kanununa hangi tarihte sağlık sigortası eklendi?
1985

*Oyak Temsilciler Kurulu kaç yılda bir toplanır?
3 yılda 1

*Oyak’ın DAİMİ ÜYELERİ finansman için esas maaşının ne kadarını aidat olarak yatırırı?
%10

*Oyak’ın GEÇİCİ ÜYELERİ finansman için esas maaşlarının ne kadarını aidat olark öder?
%5

*Oyak Yönetim Kurulu Üyelerinin kaçı T.S.K mensubudur?
3

*Yeşil Kart Uygulamasına ne zman geçilmiştir?
1992

*65 Yaş kanunu ne zman kabul edildi?
1976

*SSK’nın yönetim kurulunun kaç üyesi atama,kaç üyesi seçimle iş başına gelir?
5 ATAMA
3 SEÇİM

*SSK’nın yönetim kurulu kaç üyeden oluşur?
8

*SSK yönetim kurulunda Başkan,Sigorta İşleri Genel Müdürü ve Sağlık İşleri Genel Müdürü Dışındaki üyelerin görev süresi kaçyıldır?
3 yıl

*Bir yerde sigorta müdürlüğü kurulabilmesi için o yerde en az kaç sigortalı olmalıdır?
30.000

*isteğe bağlı sigorta prim oranı?
%25

*Sosyal Güvenlik Destek Primi sigortalıların prime esas kazancının yüzde kaçıdır?
%30

*SSK’na göre kurumun primleri süresi içinde ve tam olarak ödenmezse,ödenmeyen kısım sürenin bittiği tarihte % kaç artırılır?
%10

SSK PRİM ORANLARI

HASTALIK(%11)
İŞVEREN——-%6
SİGORTALI—–%5

MALÜLLÜK-YAŞLILIK-ÖLÜM(%20)
İŞVEREN———%11
SİGORTALI——-%9

İŞSİZLİK(%4)
İŞVEREN——–%2
SİGORTALI——%1
DEVLET———%1

ANALIK
%1—Tamamını İŞVEREN ÖDER

SÜRELER

*SSK’na göre işveren tebliğ edilen prim borcuna karşı ne kadar süre içinde kuruma itiraz edebilir?
1 ay

*Kamu İdare ve Müesseleri SSK’ca istenen bilgileri yazılı olarak en geç ne kadar süre içinde vermeye mecburdur?
1 ay

*SSK’na göre her ayın sigorta primi en geç ne zamana kadar ödenmelidir?
Ertesi Ayın Sonuna Kadar

*SSK’na göre yangın-su baskını-deprem gibi doğal afete uğrayan ve bunu belgeleyen sigortalının talep etmesi halinde tahakkuk edecek 3 aylık prim borçları ne kadar ertelenir?
1 YIL

*SSK’na göre yersiz alınan primlerin geri verilmesi kaç yıllık zman aşımına tabidir?
10 YIL

*Sigortalılık hakkın tanınan görevlerde bulınduktan sonra TBMM üyesi seçildikten itibaren kaç ay içinde başvurmaları halinde yeniden sigortalı olur?
6 AY

*Bakanlar Kurulu prime esas kazanç üst sınırını alt sınırın kaç katına kadar artırmaya yetkilidir?
10————————————————————————–
OYAK ÜYELERİ

Temsilciler Kurulu(30 üye)
20 ASİL ÜYE
10 YEDEK ÜYE

Genel Kurul(40 üye)
20–Temsilciler Kurulu Üyesi
20–205 sayılı kanuna göre

Yönetim Kurulu(7 üye)
3–TSK
4–Seçim Komitesi

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir