Tagged: AÖF Dersleri

ticaret hukuku çözümlü sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi, kollektif ortaklarda ortaklıktan çıkarma hallerinden biridir? A) Payın devri B) Ortağın iflası C) Ortağın ölümü D) Ortağın kişisel olarak 3. kişilere borçlanması E) Ortağın sahibi olduğu işletmesinin işlerinin kötüye gitmesi [Toplam:0  ...

Maliye Politikası Ders Notları

Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir. Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması gerektiğini savunan yaklaşım Monetarist yaklaşımdır....

Maliye Politikası 2. Ünite Ders Notları

MALİYE POLİTİKASI ÜNİTE 2 MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI Genel olarak amaçları;  Tam istihdamın sağlanması ve korunması  Nispi fiyat istikrarı  Yeterli bir kalkınma ve büyüme hızının sağlanması  Ödemeler bilançosu dengesinin gerçekleşmesi  Bölgesel...

yönetim bilgi sistemi kısa notlar

Transistörler ilk kez ikinci kuşak bilgisayarlarda kullanılmıştır. İnformel bilgi kaynakları çok az sayıda sayısal bilgi içerirler. Güvenilir değildirler. İçerdikleri bilgilerin dolaşım hızı çok yüksektir. İçerdikleri bilgiler tam değildir. Sistem sınıflandırmaları: açık, statik, dinamik, deterministik. [Toplam:0...

Kamu Maliyesi pratik ders notları

TRANSFER HARCALAMALARININ UNSURLARI • Faız odemeler • Fon ödemeleri • Kamulaştırma • Borç ödemeleri [Toplam:0    Ortalama:0/5]