Tagged: açıköğretim dersleri

Türk Vergi Sistemi Ara Sınav Ders Notları

ÜNİTE(1) Gelir Vergisinde Mükellefiyet Gelir Vergisinin konusu, gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarıdır. G.V.K. kazanç ve iratları ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul...

İktisat Teorisi Püf Notları

Dersane notlarımdan son değişiklikleri kapsayacak biçimde hazırlanmıştır. Ünite -1 **Altı çizili ve parantez içindeki yerleri kolayca akılda kalsın diye kodladım. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

iktisat teorisi kısa ders notları

Bir zaman boyutuna bağlı olmadan ifade edilebilen değişkenlere stok değişken denir. Bir ekonomik sistemdeki bütün değişkenlerin değişebileceği zaman dilimine uzun dönem denir. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

iktisat teorisi soru ve cevaplar

AÖF 2.Sınıf İktisat Teorisi 2007 Ara Sınav Soruları ________________________________________ 1.Aylık gelirin değişmesi nasıl değişkendir? Akım değişken 2.Çok sayıda satıcı karşısında tek alıcının olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? Monopson [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Laborant ve Veteriner Saglik – Çevre Sağlığı

Çevre Sağlığı Sınav-1 1) Aşağıdakilerden hangisi, günümüzdeki çevre sorunlarını başlatan temel nedendir? A) Doğal kaynaklarımızın tükenmesi B) Hızlı nüfus artışı C) Atmosfere bırakılan CO2 gazı D) Ormanların yok edilmesi E) Teknolojinin gelişmesi [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Laborant ve Veteriner Saglik – Laboratuvar teknikleri ve gereçleri

Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri Sınav-1 1) Kaynaktan gelen ışığın incelenecek obje üzerinde yoğunlaştırılmasını sağlayan tablanın hemen altına yerleştirilmiş mercek sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Binoküler B) Kolorimetre C) Kondansör D) Kalomel E) Santrifüj ________________________________________ 2) Üzerinde...

Laborant ve Veteriner Saglik – Arasınav Deneme

1- Şaryo üzerindeki milimetrik çizgiler aşağıdakilerden hangisine yardımcı olur? A) Preparat üzerinde tespit edilen bir alanın yeni baştan bulunmasına B) Şaryonun yatay ve düşey eksende hareketlerinin sınırlarının belirlenmesine C) Preparatın orta noktasının bulunmasına D) Objektifin...

Laborant ve Veteriner Saglik – çevre sağlığı açıklamalı sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi, günümüzdeki çevre sorunlarını başlatan temel nedendir? A) Doğal kaynaklarımızın tükenmesi B) Hızlı nüfus artışı C) Atmosfere bırakılan CO2 gazı D) Ormanların yok edilmesi E) Teknolojinin gelişmesi Doğru Cevap:B Açıklama : Hızlı nüfus...

Ticaret Hukuku Kısa Ders Notları

Menşe ve mahreç işaretleri ticaret unvanıdır. Ticaret siciline tescilin ve ilanın üçüncü kişilerin sübjektif iyiniyetini kaldırması tescilin olumlu etkisinin sonucudur. Ticari defter tutmak zorunda olanlar: Anonim şirket, ticari işletme işleten dernek, kollektif şirket, limited şirket....