aöf ders

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5
1-) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmasına yol açan faktörlerden biridir?
A-) Döviz rezervlerinin yetersiz olması B-) Özel hizmet bedellerinin çok yüksek olması C-) Gelir dağılımının dengesiz olması D-) Taşıma giderlerinin sıfır olması E-) Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin farklı olması

Incoming search terms:

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2 1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve ba¬ğım¬lı değişken arasındaki ilişkiyi araştı¬ran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı
2) Ekonominin sermaye stokunu büyüten harcamalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçek harcama B) Cari harcama C) Yatırım harcaması D) Transfer harcaması E) Yönetsel harcama

Incoming search terms:

anayasa hukuku deneme 5

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer
almaz?
A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki
imzalanmıştır
B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz.
C) İktidarın kullanımına sadrazam da katılacaktır.
D)
Sadrazam devlet işlerinden dolayı sorumlu olacaktır.
E) Tüm vatandaşların
vergi ve askerlik işleri
düzenlenecektir.

Incoming search terms:

anayasa hukuku deneme 3

1-) Osmanlı imparatorluğunda anayasal gelişmeler ilk kez hangi gelişme ile
başlamıştır?
A) Tanzimat Fermanı
B) I. Meşrutiyet
C) Sened-i
İttifak
D) II. Meşrutiyet
E) Islahat
Fermanı

Incoming search terms:

anayasa hukuku deneme 2

1-) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme, başka bir deyimle o devletin
temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir?
A) Kurucu
iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Devlet iktidarı
D) Siyasal iktidar
E)
Mali iktidar
________________________________________

istatistik deneme sınavı -7

İSTATİSTİK

1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rassal
örneklemde, ana kütledeki tüm birimlerin örneğe girme şansı eşittir
B) Veri
derleme, genel ya da kısmi veri derleme ile ani yada sürekli veri derleme olarak
ayrılabilir.
C) Bir olayın birim olması için ölçülmesi ya da sayılması
yeterlidir.
D) Anakütleyi oluşturan birimler,aynı genel etkilerinde
olmayabilir.

Incoming search terms:

yönetim ve organizasyon ara deneme sınavı 4

1-) İnsanların işbirliği sağlama ve onları bir amaca doğru yürütme iş ve
çabalarının toplamına ne ad verilir?
A) Organizasyon
B) Planlama
C) Yönetim

Incoming search terms:

Iktisat Teorisi Deneme Sinavi 5

1. Değeri belirli bir zaman dilimi içinde ölçülen değişkene ne ad verilir?

A) Bağımsız değişken

B) Dışsal değişken

Incoming search terms:

yönetim organizasyon çözümlü sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda yönetim fonksiyonlarından biri
değildir?
A) Denetim
B) Karar verme
C) Örgütleme
D) Yöneltme

Incoming search terms:

felsefe deneme sınavları

felsefe final ve bütünleme deneme sınavı 1 – 2

1-) Felsefenin
ilahiyattan ayrıldığı temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgiyle
inanç arasında bir ayrım yapması
B) Evrenin kaynağını sorgulaması

Incoming search terms:

lab ve vet sağlık Hayvancılık bilgisi

Hayvancılık Bilgisi
Sınav-1
1) Aşağıdakilerden hangisi, dünya et üretimine
en büyük katkıyı sağlar?

Incoming search terms:

uygarlık tarihi final deneme 1-2

1-) Aşağıdakilerden hangisi Marksist Kuramın temel kavramlarından biridir?

A) Toplumsal evrim
B) Toplumsal sözleşme
C) Serbest Rekabet
D)
Sözleşme özgürlüğü
E) Artı değer

——————————————————————————–
2-)
Evrim kuramını toplumsal ve ekonomik olgulara uygulayan, eşitsizlik ve rekabeti
toplumun ilerlemesini sağlayan temel güçler olarak gören görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tarihsel maddecilik
B) Toplumsal Darvincilik
C)
Ekonomik Liberalizm
D) Organizmacılık
E) Yapısalcılık

——————————————————————————–
3-)
Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde yapılan 1972 Stockholm Konferansı, hangi
konuda bilinçlenmeyi başlatmıştır?
A) İletişim araçları ve haberleşme
B)
Küresel ekoloji ve çevre korunması
C) Beslenme ve nüfus ilişkisi
D) Irk
ayrımı
E) Ana ve çocuk sağlığı

Incoming search terms:

UYGARLIK TARİHİ ARA DENEME SINAVI

ARA DENEME SINAVI I

1.Aşağıdakilerden hangisi Homo erectusların başlıca
özelliklerinden birisi değildir?

Incoming search terms:

links: parajumpers jacka,Canada Goose,michael kors outlet,Canada Goose Femme,Borse Louis Vuitton,christian louboutin wedding shoes,cheap jordans australia,
idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf