Tagged: aöf ders

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5 1-) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmasına yol açan faktörlerden biridir? A-) Döviz rezervlerinin yetersiz olması B-) Özel hizmet bedellerinin çok yüksek olması C-) Gelir dağılımının dengesiz olması D-)...

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2 1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve ba¬ğım¬lı değişken arasındaki ilişkiyi araştı¬ran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı 2) Ekonominin...

anayasa hukuku deneme 5

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz? A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz. C) İktidarın kullanımına sadrazam da katılacaktır. D)...

anayasa hukuku deneme 3

1-) Osmanlı imparatorluğunda anayasal gelişmeler ilk kez hangi gelişme ile başlamıştır? A) Tanzimat Fermanı B) I. Meşrutiyet C) Sened-i İttifak D) II. Meşrutiyet E) Islahat Fermanı [Toplam:0    Ortalama:0/5]

anayasa hukuku deneme 2

1-) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme, başka bir deyimle o devletin temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir? A) Kurucu iktidar B) Kurulmuş iktidar C) Devlet iktidarı D) Siyasal iktidar E) Mali iktidar...

istatistik deneme sınavı -7

İSTATİSTİK 1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Rassal örneklemde, ana kütledeki tüm birimlerin örneğe girme şansı eşittir B) Veri derleme, genel ya da kısmi veri derleme ile ani yada sürekli veri derleme olarak ayrılabilir. C) Bir...

yönetim ve organizasyon ara deneme sınavı 4

1-) İnsanların işbirliği sağlama ve onları bir amaca doğru yürütme iş ve çabalarının toplamına ne ad verilir? A) Organizasyon B) Planlama C) Yönetim [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Iktisat Teorisi Deneme Sinavi 5

1. Değeri belirli bir zaman dilimi içinde ölçülen değişkene ne ad verilir? A) Bağımsız değişken B) Dışsal değişken [Toplam:0    Ortalama:0/5]

yönetim organizasyon çözümlü sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda yönetim fonksiyonlarından biri değildir? A) Denetim B) Karar verme C) Örgütleme D) Yöneltme [Toplam:0    Ortalama:0/5]

felsefe deneme sınavları

felsefe final ve bütünleme deneme sınavı 1 – 2 1-) Felsefenin ilahiyattan ayrıldığı temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilgiyle inanç arasında bir ayrım yapması B) Evrenin kaynağını sorgulaması [Toplam:0    Ortalama:0/5]