Tagged: aof dersler

PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI ARA DENEME 4

1-) I- Nakit II- Vadesiz mevduat III- Vadeli mevduat Yukarıdakilerden hangisi iktisatçılara göre para tanımı içerisinde yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I – II D) II – III E) I –...

sosyal politika Deneme sınavı 4

1-) Sosyal politikanın bir sosyal bilim dalı olarak akademik temelleri hangi ülkede atılmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) Almanya D) ABD E) İtalya [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 8

1. Cari hesapta yazılı şeklin hukuki mahiyeti aşağıdaki-lerden hangisidir?? A) İspat şartı B) Sıhhat şartı C) İzharı niteliği D) İhdası niteli E) Açıkiayıcılığs [Toplam:0    Ortalama:0/5]

yönetim ve organizasyon final-büt deneme-2

1. Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir? a) Tüketiciler [Toplam:0    Ortalama:0/5]

uygarlık tarihi final deneme 1-2

1-) Aşağıdakilerden hangisi Marksist Kuramın temel kavramlarından biridir? A) Toplumsal evrim B) Toplumsal sözleşme C) Serbest Rekabet D) Sözleşme özgürlüğü E) Artı değer ——————————————————————————– 2-) Evrim kuramını toplumsal ve ekonomik olgulara uygulayan, eşitsizlik ve rekabeti...

hukuka giriş ara deneme 1

1-) “İyi insan olmak” aşağıdaki kurallardan hangisine girer? A) Objektif ahlak kuralı B) Subjektif ahlak kuralı [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Türk Vergi Sistemi Kısa Ders Notları

Gelir Vergisi Kanununa göre, gelirin gerçeklik özelliği muhasebe denetimini gerekli kılar.  Vergi borcunun meydana gelebilmesi için gerekli olanlar: Vergiyi koyan bir kanunun bulunması. Bütçe kanunu ile izin verilmesi. Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi. Verginin tarh...