Tagged: aof türk idare tarihi

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 8

1. Cari hesapta yazılı şeklin hukuki mahiyeti aşağıdaki-lerden hangisidir?? A) İspat şartı B) Sıhhat şartı C) İzharı niteliği D) İhdası niteli E) Açıkiayıcılığs [Toplam:0    Ortalama:0/5]