aof

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5
1-) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmasına yol açan faktörlerden biridir?
A-) Döviz rezervlerinin yetersiz olması B-) Özel hizmet bedellerinin çok yüksek olması C-) Gelir dağılımının dengesiz olması D-) Taşıma giderlerinin sıfır olması E-) Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin farklı olması

Incoming search terms:

ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3

ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3 1-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası olaylar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerini ortaya koymaya yarayan ve genellik taşıyan soyut kurgulardır? A) Uluslararası iktisat B) Uluslararası Ticaret Politikası C) Uluslararası Ticaret Teorisi D) Uluslararası Finans E) Uluslararası Parasal İktisat

Incoming search terms:

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2 1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve ba¬ğım¬lı değişken arasındaki ilişkiyi araştı¬ran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı
2) Ekonominin sermaye stokunu büyüten harcamalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Gerçek harcama B) Cari harcama C) Yatırım harcaması D) Transfer harcaması E) Yönetsel harcama

Incoming search terms:

anayasa hukuku deneme 5

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer
almaz?
A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki
imzalanmıştır
B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz.
C) İktidarın kullanımına sadrazam da katılacaktır.
D)
Sadrazam devlet işlerinden dolayı sorumlu olacaktır.
E) Tüm vatandaşların
vergi ve askerlik işleri
düzenlenecektir.

Incoming search terms:

anayasa hukuku deneme 3

1-) Osmanlı imparatorluğunda anayasal gelişmeler ilk kez hangi gelişme ile
başlamıştır?
A) Tanzimat Fermanı
B) I. Meşrutiyet
C) Sened-i
İttifak
D) II. Meşrutiyet
E) Islahat
Fermanı

Incoming search terms:

anayasa hukuku deneme 2

1-) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme, başka bir deyimle o devletin
temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir?
A) Kurucu
iktidar
B) Kurulmuş iktidar
C) Devlet iktidarı
D) Siyasal iktidar
E)
Mali iktidar
________________________________________

sosyal politika Deneme sınavı 4

1-) Sosyal politikanın bir sosyal bilim dalı olarak akademik temelleri hangi ülkede atılmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) Almanya
D) ABD
E) İtalya

Incoming search terms:

sosyal politika Deneme sınavları 2

1-) Uluslararası Çalışma Örgüt’ü hangi yıl kurulmuştur?
A) 1900
B) 1909
C) 1919
D) 1929
E) 1945

Incoming search terms:

sosyal politika Deneme sınavları

1-) Devletlerin ilk kez sosyal nitelikli politikalar izlemeye başladığı dönemde, bu politikaların kapsamına kimler giriyordu?
A) Çocuklar ve gençler
B) Bağımlı statü altında çalışanlar
C) Ekonomik yönden güçsüz olanlar
D) İşçi statüsünde çalışanlar
E) Kadın işgücü
_____________________________

Incoming search terms:

ticaret hukuku Sınav Soruları 6

1-Türk ticaret kanunun ayrılmaz cüzü hangisidir?

a) icra iflâs
Kanunu

b) Medenî Kanunu

c) Ceza Kanunu

d) Kadastro Kanunu

Incoming search terms:

ticaret hukuku Sınav Soruları 4

1-) kefalette kefile başvurabilmek için alınan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasdikname
B) Huzur belgesi
C) Aciz vesikası
D) Zeyilname

E) Trasnkrip

Incoming search terms:

ticaret hukuku Sınav Soruları 2

Ticaret Hukuku
Sınav-2
1) Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü
şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?

Incoming search terms:

ticaret hukuku ara deneme sınavı 2

1-) Ticaret Hukukunun uygulama alanı belirli niteliklere sahip olan kişilere
göre değil, belirli nitelikleri olan ticari işlemlere göre saptanması
gerektiğini savunan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Subjektif sistem

Incoming search terms:

ticaret hukuku ara deneme sınavı 1

1-) Modern görüş olarak nitelendirilen Ticari İşletme Esası hangi yüzyılda
ortaya çıkmıştır?
A) 18. yüzyıl
B) 19. yüzyıl

Incoming search terms:

ticaret hukuku final ve bütünleme deneme sınavı 2

1-) Sadece bir taraf için ticari sayılan iş, karşılıklı irade uygunluğundan
(sözleşmeden) doğmuyorsa, örneğin haksız fiil söz konusu ise iş nasıl
nitelendirilir?
A) Her iki taraf için ticaridir

Incoming search terms:

links: parajumpers jacka,Canada Goose,michael kors outlet,Canada Goose Femme,Borse Louis Vuitton,christian louboutin wedding shoes,cheap jordans australia,
idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf