Tagged: aof

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ARA DENEME 5 1-) Aşağıdakilerden hangisi ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmasına yol açan faktörlerden biridir? A-) Döviz rezervlerinin yetersiz olması B-) Özel hizmet bedellerinin çok yüksek olması C-) Gelir dağılımının dengesiz olması D-)...

ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3

ULUSLARARASI İKTİSAT ARA DENEME 3 1-) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası olaylar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerini ortaya koymaya yarayan ve genellik taşıyan soyut kurgulardır? A) Uluslararası iktisat B) Uluslararası Ticaret Politikası C) Uluslararası Ticaret Teorisi D) Uluslararası Finans...

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2

KAMU EKONOMİSİ ARA DENEME 2 1) Neden-sonuç ilişkilerini, bağımsız ve ba¬ğım¬lı değişken arasındaki ilişkiyi araştı¬ran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Normatif Yaklaşım B) Negatif Yaklaşım C) Paternalist Yaklaşım D) Pozitif Yaklaşım E) Gelir Yaklaşımı 2) Ekonominin...

anayasa hukuku deneme 5

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz? A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz. C) İktidarın kullanımına sadrazam da katılacaktır. D)...

anayasa hukuku deneme 3

1-) Osmanlı imparatorluğunda anayasal gelişmeler ilk kez hangi gelişme ile başlamıştır? A) Tanzimat Fermanı B) I. Meşrutiyet C) Sened-i İttifak D) II. Meşrutiyet E) Islahat Fermanı [Toplam:0    Ortalama:0/5]

anayasa hukuku deneme 2

1-) Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme, başka bir deyimle o devletin temel siyasal yapısını belirleme iktidarına ne ad verilir? A) Kurucu iktidar B) Kurulmuş iktidar C) Devlet iktidarı D) Siyasal iktidar E) Mali iktidar...

sosyal politika Deneme sınavı 4

1-) Sosyal politikanın bir sosyal bilim dalı olarak akademik temelleri hangi ülkede atılmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) Almanya D) ABD E) İtalya [Toplam:0    Ortalama:0/5]

sosyal politika Deneme sınavları

1-) Devletlerin ilk kez sosyal nitelikli politikalar izlemeye başladığı dönemde, bu politikaların kapsamına kimler giriyordu? A) Çocuklar ve gençler B) Bağımlı statü altında çalışanlar C) Ekonomik yönden güçsüz olanlar D) İşçi statüsünde çalışanlar E) Kadın...

ticaret hukuku Sınav Soruları 6

1-Türk ticaret kanunun ayrılmaz cüzü hangisidir? a) icra iflâs Kanunu b) Medenî Kanunu c) Ceza Kanunu d) Kadastro Kanunu [Toplam:0    Ortalama:0/5]