Tagged: aofdersleri.net

Osmanlı Türkçesi ders notu

Osmanlı Türkçesine Giriş (1)Osmanlı Türkçesi Alfabesi Günlük dil: Sözlü anlatım dilidir. Yazı dili: Yazılı anlatım dilidir. Alıntıların sesçe nitelik ve niceliklerinin korunması kaygısı bu dile tam bir karma dil niteliği kazandırmıştır. Dil kalıbı: Dilde birden...

PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI ARA DENEME 4

1-) I- Nakit II- Vadesiz mevduat III- Vadeli mevduat Yukarıdakilerden hangisi iktisatçılara göre para tanımı içerisinde yer alır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I – II D) II – III E) I –...

Anayasa Hukuku Final 1

1-) Aşağıdakilerden hangisi Sened-i ittifak’ın özellikleri arasında yer almaz? A) Merkezi hükümet temsilcileri ile ayanlar arasındaki imzalanmıştır B) Senede göre devlet işlerine resmi sıfatı haiz memurlardan başkası karışamaz. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Anayasa Hukuku Ara Sınavda Çıkma Garantili

Anayasa Hukuku Ara Sınavı 1. Devletin, sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif şekilde müdahalesini meşru ve gerekli gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sosyal devlet 2. Türkiye’e lâiklik ilkesi ilk...

sosyal politika Deneme sınavı 4

1-) Sosyal politikanın bir sosyal bilim dalı olarak akademik temelleri hangi ülkede atılmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) Almanya D) ABD E) İtalya [Toplam:0    Ortalama:0/5]

ticaret hukuku Sınav Soruları 2

Ticaret Hukuku Sınav-2 1) Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara karşı ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? [Toplam:0    Ortalama:0/5]