Tagged: çalışma

Uluslararası çalışma normları önemli notlar

1- Kapalı antlaşma başka devletlerin taraf olabilmesine ya da taraf devletlerin kabul koşuluna bağlı olarak kapatılma izni verilen antlaşma türüdür. 2- Uluslar arası çalışma normları oluşturmaya yönelik ilk kişisel çalışmalar 19.yy da yapılmıştır. [Toplam:0  ...

ululararası çalışma normları ünite 5

ululararası çalışma normları ünite 5 ILO- Türkiye ilişkileri – Türkiye ,9 temmuz 1992 günü TBMM genel kurulunca verilen karar uyarınca Milletler cemiyetine üye olmuştur – Türkiyenin 1932 yılına kadar örgütün dışında kalması ise başlıca 2...

Uluslar Arası çalışma Normları ünite 4

-* ILO nun yasama faaliyetlerinin temelinde uluslar arası çalışma normlarının oluşturulması amacıyla konferansça kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları yatar. *-* Sözleşmeler onaylayan ülke için bağlayıcıdır ve örgüte o ülkeyi denetleme yetkisi verir. Tavsiye kararları...

Uluslar Arası çalışma Normları ünite 3

ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA NORMLARI ÜNİTE 3 ILO nun tarihsel gelişimi üç dönemde incelenmiştir: 1-1919 öncesi dönem: örgütün resmi kuruluşu öncesi 2-1919-1946 arası dönem: kuruluş ve büyüme yılları 3- 1946 sonrası dönem: gelişme ve olgunlaşma yılları...

Uluslararası çalışma normları ünite 2

Uluslararası çalışma normları ünite 2 – Uluslararası hukukun biçimsel kaynakları 1) Gelenek ve görenekler (teamül) 2) Genel hukuk ilkeleri 3) Yargı kararları (kazai içtihatler) 4) Ulusal andlaşmalar 5) Bilimsel içtihatler [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Anayasa hukuku soru-cevap çalışma soruları

1)Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin i hangi ilkesine aykırılık oluşturur? KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ 2)Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?...

Çalışma Ekonomisi Ders Notları

Çalışma Ekonomisine Giriş ve Temel Kavramlar Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Ticaret Hukuku Çalışma Soruları (Soru – Cevap)

Soru 1. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? S…..-Tescil ve ilandan Soru 2. Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan iş nasıl nitendirilir? S.256-S.5-İş...

Atatürk ilkeleri çalışma soruları

1-Darwin’e göre, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? Yanıt: Ahlak duygusuna sahip olmak 2-Devrimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmek için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Yanıt: Kültür değişikliğini sağlamak [Toplam:0    Ortalama:0/5]