Tagged: Deneme

İktisada Giriş Deneme Sınavı Soruları 3

1. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret uygulamasının neden olabileceği olumsuzluklardan biridir? A) İş bulamayanların refah seviyesinin düşmesi B) İşverenlere ek maliyet yükü getirmesi C) Devletin vergi gelirlerinin azalması D) Çalışma isteğinin azalması E) Çalışanların refah seviyesinin...

İktisada Giriş Deneme Sınavı Soruları 2

1-) Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz? A) İktisat sosyal bir bilimdir. B) İktisat analitiktir. C) Tüketim ile olduğu kadar üretim ve dağıtımla da ilgilenir. D) İnsan davranışlarının sadece iktisadi yönünü inceler. E)...

Genel Muhasebe Deneme Sınavı Sorulari 2

Genel Muhasebe Ara Deneme Sinavi (ünite 4-6 ) 1-) Mali nitelikli bir işlemin, tarihini taraflarını, konusunu, miktarını ve tutarını belirleyen temel kayıt araçları aşağıdakilerden hangisidir? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Genel Muhasebe Deneme Sınavı Sorulari

1-) Kişilerin ve kurumların amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlamak üzere, malların ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, fiyatlandırılması, tüketicilere ulaştırılması ve tutundurulması işletmenin hangi işleviyle ilgilidir? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Uluslararası mali ilişkiler deneme sınavı

1.) Yardım yapan ve alan iki ülke arasında kamu kaynaklarından sağlanan fonlarla yapılan uluslararası yardımlara ne denir? A) Mali yardım B) Teknik yardım C) İkili yardım D) Gıda yardımı E) Çok taraflı yardım AÇIKLAMA: İki...

para teorisi 7.ünite deneme sınavı

1-Parasal büyüklükleri hedeflemenin avantajları,aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır a)Parasal hedefle enflasyon arasındaki ilişkinin belirlenebilir olması b)Paranın dolaşım hızındaki dalgalanmalar c)Finansal yenilikler d)Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar e)Merkez Bankasının bağımsızlığı [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Laborant ve Veteriner Saglik – Arasınav Deneme

1- Şaryo üzerindeki milimetrik çizgiler aşağıdakilerden hangisine yardımcı olur? A) Preparat üzerinde tespit edilen bir alanın yeni baştan bulunmasına B) Şaryonun yatay ve düşey eksende hareketlerinin sınırlarının belirlenmesine C) Preparatın orta noktasının bulunmasına D) Objektifin...