Tagged: ders notları

Uluslararası işletmecilik ders notları

Ünite:1 Uluslararası işletmeciliğe giriş **Uluslararası işletmecilik=> “ulusal sınırların dışında” ifadesini akılda tutmak yeterli.(sınav sorusu) ***Uluslararası işletmeciliğin farklı terimleri: global işletme,transnasyonel işletme ve dünya işletmesi. Bu işletmeler arasındaki en önemli fark:strateji. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Girişimcilik dersi vize ders notları

Ü N İ T E 1 Girişimcilik :İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak...

Endüstri ilişkiler ünite 7 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 7 Sendikacılık ve demokrasi ilişkisi Sendikalar endüstri devrimi ile doğmuştur; ancak gelişmeleri, büyümeleri ve toplumda önem ve saygınlık kazanmaları demokrasi ile olmuştur. Türkiye de 12 Eylül 1980 askeri müdahalesiyle, siyasal partilerin faaliyetleri...

Endüstri ilişkiler ünite 6 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 6 Sendika Örgütlenme Modelleri Taban örgütlenme modelleri Sendikal kademelenmenin en alt düzeydeki taban örgütlenme modelleri; meslek sendikaları, işkolu (sanayi) sendikaları, genel sendikalar ve işyeri (işletme) sendikalarıdır. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Endüstri ilişkiler ünite 5 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 5 İşçi sendikası kavramı – Bugünkü anlamını 1839 yılında kazanan sendika kavramı ilk defa İngiltere de bir şehir veya bölgede işçilerin genel çıkarlarını korumak için kalfalar arasında kurulup geliştirilen dostluk örgütlerinin ortak...

Endüstri ilişkiler ünite 4 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 4 Endüstri ilişkilerinin geçirdiği aşamalar – Başlangıcından günümüze kadar endüstri ilişkilerinin gelişim sürecinde ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik faktörler etkili olmuştur. – Endüstri ilişkilerini şekillerinden temel aktör devlettir. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Endüstri ilişkiler ünite 3 ders notları

Endüstri ilişkiler ünite 3 Klasik yaklaşım – endüstri ilişkileri alanında ilk kuramsal çalışmayı yaparak temellerini atanlar , iki İngiliz araştırmacı; sidney ve beatrice webb olmuştur. – Webb’ler yaptıkları ilk çalışmada işçi sendikalarının işlevleri üzerinde durmuşlar...

Endüstri ilişkileri ünite 2 ders notları

Endüstri ilişkileri ünite 2 Endüstri ilişkiler sistemi – Endüstri ilişkilerinin bir sistem olduğu görüşü ilk kez John dunlop tarafından ortaya atılmıştır. – endüstri ilişkileri sisteminin; aktörler, çevre ve ideolojiden oluşan üç bağımsız değişkeni vardır. [Toplam:0...