ders notu

uluslar arası işletme ders notu ünite 1

Ünite 1: Giris
Not: isletmeler tarafından düzenlenen ülke dısında deniz asırı ticaretle yapılan faaliyet uluslar
arası isletmeciktir.
Yapanlar :
Devlet : Politik, statejik ve kaynasma
Özel: Para

Incoming search terms:

Finansal Ekonomi 8.Ünite Ders Notu

8. ünite
-finansal varlıkları elinde bulunduran kişiler ve kuruluşların karşı karşıya oldukları riskler
a-geri ödeme riski (en önemlisi)
b-faiz oranı riski

-tahvil fiyatları ile faiz oranı ter orantılıdır

Finansal Ekonomi 7.Ünite Ders Notu

Döviz piyasası:uluslara ait paraların alınıp satıldığı birbirine dönüştürüldüğü piyasalardır. işlemlerin büyük bölümü nakit olarak değilde kaydi olarak yapılır

–Döviz kuru:bir parayı alabilmek için diğer para biriminden vazgeçilmesi gereken miktarı gösterir 2 şekilde açıklanır
1-Direkt döviz kuru: yabancı paranın yerli para cinsinden açıklanmasıdır
2-Dolaylı döviz kuru:yerli paranın yabancı para cinsinden açıklanmasıdır

Incoming search terms:

Finanasal ekonomi 6.Ünite Ders Notu

FİNANSAL EKONOMİ 6. ÜNİTE
HİSSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİ
Hisse (Ortaklık) senetleri, firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyet ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi, bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (karı) üzerinde hak sahibidir. Bireyler, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik kuruluşları portföylerinde hisse bulundururlar ve genellikle gerçek değerinin altında değerlenmiş hisse senetlerini tercih ederler
Gerçek değer: Bir hisse senedinin olması gereken değeridir
Bir hisse senedinin değerine ilişkin hesaplamalar 3 model kullanılarak yapılır.

Finansal ekonnomi 2.ünite ders notu

ÜNİTE 2
FİNANSAL ARACILAR
Tasarruf sahiplerinden yatırımcılara fon aktarılmasında bir ikinci yol daha söz konusudur. Fon akımındaki bu ikinci yol, tasarrufçular ile yatırımcılar arasında yer alan ve birinden diğerine fon aktarımına yardımcı olan finansal aracıları içerdiği için dolaylı finansman olarak adlandırılmaktadır.Sözü edilen finansal aracılar, tasarruf sahiplerinden fon borçlanarak ve daha sonra bu fonları yatırımcılara kredi olarak vererek fon transferine aracılık etmektedirler. Örneğin bir banka, tasarruf şeklinde bir yükümlülük altına girerek (yani mevduat sahibine borçlanarak) halktan fon toplamakta ve daha sonra finansal piyasada bu fonları yatırımcılara kredi olarak vererek veya fon ihtiyacı olan birimlerin çıkartmış olduğu tahvilleri satın alarak (yani kredi açtığı kişi karşısında alacaklı hale geçerek) aktifleştirmektedir. Sonuçta söz konusu fonlar, finansal aracıların (örneğin banka) yardımı ile tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmış olmaktadır.

Incoming search terms:

idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf