Tagged: Dersi

Girişimcilik dersi önemli noktolar

*Yenilikçi ve dinamik olma- Schumpeter *Risklere katlanan kişi-Girişimci *Girişimciler mevcut durumla yetinmez,gelenekçi değildir [Toplam:0    Ortalama:0/5]

MUHASEBE DENETİMİVE MALİ ANALİZ DERSİ KONU ÖZETLERİ

Ünite – 1 : Bilginin Doğruluğu , Güvenirliği ve Bağımsız Denetim • İşletmenin muhasebe sistemi tarafından oluşturulan, işletmenin finansal yapısını, kârlılığını ve gelecekteki performansını değerlendirmede karar vericilere gerekli bilgileri sunan tabloya FİNANSAL TABLO denir. [Toplam:0...

Bilim Adamları – Davranış Bilimleri Dersi

SOFİSTLER: İlk çağdaki düşünürlerdir. Yunancada ‘bilen, bilgili kişi’ anlamına gelen, Sokrat’tan önceki düşünürlerdir. PLATON: Sokrat’tan sonraki düşünürlerdendir. İnsanı tanımak için önce içinde yaşadığı toplumu incelemek gerekir; çünkü insan içinde yaşadığı devletin karakterini taşıdığını ileri sürmüştür....

Hukuka Giriş Dersi Kısa Notları

Hukuk Kavramı Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek ? Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. Hukukun gerekliliğini kanıtlayan...

Hukuka Giriş Dersi Tüm Üniteler

01. Hukuk Kavramı Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek – Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. [Toplam:0  ...