Tagged: final

İktisat tarihi final özet ders notları

ÜNİTE – 6 MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ I. GELİŞMEMİŞ AVRUPA’DAN GELİŞMİŞ AVRUPA’YA GEÇİŞ Ancak 1000 yıllarından itibaren Avrupa kalkışa geçti .Kalkış Amerikalı iktisat tarihçisi Rostow’ un geliştirdiği bir kavramdır. 2007 BÜT- 2009 YILSONU-Kalkış kavramını...

Örgütsel Davranış Final Ders Notları

ÜNİTE 9 ÇATIŞMA: bir mücadele veya tarafların karşı karşıya gelmesi sözkonusudur. Çatışmalar 4 durumda meydana gelir : 1) özel amaç ve değerler karşılığında veya ilgili gruplar tarafından çatışma olarak algılandığında 2) işletme içinde karşıt baskıcı...

yerel yonetimler final ders notları

YEREL YÖNETİMLER FİNAL ÇALIŞMASI ÜNİTE 8:FEDERAL DEVLETLERDE YEREL YÖNETIM UYGULAMALARI. -ABD DE YEREL YÖNETİMLER- Federal devletler yerel yönetimlerinin ortak özelliğibu ülkelerdeki yerel bırımlerın 3 lü bır ıdarı kademe duzenı ıcınde olması ve hıyerarsıde en alt...

Maliyet Muhasebesi Final Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ 2.DÖNEM DERS NOTLARI * Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemi arasındaki farklar nelerdir? Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemini birbirinden ayıran temel farklılıkları; üretilen mamuller açısından farklılık, maliyetlerin izlenmesi açısından farklılık,...

İdare hukuku final ders notları

6, ünite * kolluk faaliyeti : idarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak için giriştiği tüm faaliyetlere denir * kolluk faaliyetleri bireyler ve topluluklar ile idareyi temel hak ve özgürlükler konusunda karşı karşıya getiren bir idari...

Finansal Yönetim Final Notları

FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE – 8 ALACAKLARIN YÖNTEMİ (likitide ve karlılığı olumlu yönde etkiler) Alacakların Düzeyini Belirleyen Faktörler – Kredili satışların toplam satışalara oranı. – Satışların hacmi : (satışlar arttıkça alacak miktarıda artar) – Kredi ve...

finansal yönetim final ders notları

8.ÜNİTE ALACAK VE STOK YÖNETİMİ Alacaklar;Bir şeyi isteme hakkıdır.İşletmenin ticari işlemlerinden doğan alacaklarına ticari alacaklar denir. Alacakların Düzeyini Belirleyen Faktörler 1-Kredili satışların toplam satışlar içindeki payı 2-Satışların hacmi 3-İşletmenin kredi ve tahsilat politikası [Toplam:0  ...