Tagged: Genel

Genel Muhasebe Deneme Sınavı Sorulari

1-) Kişilerin ve kurumların amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlamak üzere, malların ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, fiyatlandırılması, tüketicilere ulaştırılması ve tutundurulması işletmenin hangi işleviyle ilgilidir? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

YÖK Genel Kurulu toplandı

YÖK’teki genel kurul salonunda yapılan toplantıda, bazı vakıf üniversitelerine rektör ve dekan atamalarının görüşüleceği bildirildi. AA [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Genel İşletme Kısa Ders Notları

GENEL İŞLETME “Gün ışığı ve yağmur suyu” Serbest mallar (ekonomik olmayan mallar) grubuna girer. İşletmelerin geleneksel iki temel amacı Kar elde etmek(kar sağlama) ve topluma hizmettir. İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında, Muhasebe ve Ar-Ge , Destekleyici...

Genel İşletme Ders Notları

İşletme Bilimi: İşletmelerin kuruluşu, Finansman, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetil¬meleri ve parasal olayların İzlenmesi konulanın ele alıp inceleyen bilim dalıdır. [Toplam:0    Ortalama:0/5]