Tagged: Giriş

İktisada Giriş Deneme Sınavı Soruları 3

1. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret uygulamasının neden olabileceği olumsuzluklardan biridir? A) İş bulamayanların refah seviyesinin düşmesi B) İşverenlere ek maliyet yükü getirmesi C) Devletin vergi gelirlerinin azalması D) Çalışma isteğinin azalması E) Çalışanların refah seviyesinin...

İktisada Giriş Deneme Sınavı Soruları 2

1-) Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz? A) İktisat sosyal bir bilimdir. B) İktisat analitiktir. C) Tüketim ile olduğu kadar üretim ve dağıtımla da ilgilenir. D) İnsan davranışlarının sadece iktisadi yönünü inceler. E)...

İktisada Giriş Kısa Ders Notları

Arz-Talep UygulamalarıDevletin piyasaya müdahale etmek amacıyla kullandığı fiyat kontrolü yöntemlerini ve bu türden müdahalelerin piyasada oluşan fiyat ve işlem hacmi üzerindeki olası etkilerini açıklayabilmek • Devlet yasa ya da düzenlemelerle (yönetmelik, tebliğ gibi) belirli bir...

Davranış Bilimleri Giriş Konu Özetleri

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biri verimliliktir. Bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: Nesnellik,Doğruluk ve tekrar,Basitlik ve açıklık,Sınırlılık Platon’a göre birey, içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Politika,...

Davraniş Bilimlerine Giriş Konu Anlatım

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biri verimliliktir. Bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: Nesnellik,Doğruluk ve tekrar,Basitlik ve açıklık,Sınırlılık Platon’a göre birey, içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Politika,...

Vize İçin Hukuka Giriş Soru ve Cevapları

HUKUKA GİRİŞ SORU – CEVAP (Bunlarda benden) [hr][/hr] Nafaka Yükümlülüğü hangi sosyal kural tarafından düzenlenmiştir ? HUKUK KURALLARI Roma hukukçuları hukuku sisteme bağlamada hukuku kaç ana gruba ayırmışlardır ? İKİ [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Hukuka Giriş Dersi Kısa Notları

Hukuk Kavramı Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek ? Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. Hukukun gerekliliğini kanıtlayan...

Hukuka Giriş Dersi Tüm Üniteler

01. Hukuk Kavramı Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek – Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. [Toplam:0  ...