Tagged: hukuku

Vergi hukuku ders notları

Vergi Hukukunun Genel Esasları I Vergi hukukunun kapsamına hangi konular girer? • Vergi hukukunun, kapsamını geniş olarak kabul etmek gerekir. Yani vergi hukuku, sadece vergileri değil, harç, resim ve benzeri kamu gelirlerini de kapsar. [Toplam:0...

vergi hukuku ders özetleri – kısa kısa

VERGİ HUKUKU —– Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar —– Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir—– [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Vergi Hukuku Özet Ders Notları

ÜNİTE 1 VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI A)VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI VE VERGİ HUKUKU KAVRAMI VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI Vergi hukuku devlet harcamalarını karşılamak için alınan vergi, resim, harç ve benzeri kamu gelirlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe verilen...

Anayasa Hukuku ders notları

ÜNİTE 1 Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ve 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri • İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan...

Anayasa hukuku tüm üniteler konu anlatımları

ÜNİTE (1)• İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan olunan Tanzimat Fermanı, 1856 yılında Islahat Fermanı ve 1876 yılında yürürlü¤e...

Anayasa hukuku soru-cevap çalışma soruları

1)Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin i hangi ilkesine aykırılık oluşturur? KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ 2)Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?...

idare hukuku soru cevap çalışması

İDARE HUKUKU Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı’nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir? BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAŞKANI,SİYASAL NİTELİKTE GÖREV YERİNE GETİRİRLER [Toplam:0    Ortalama:0/5]

İdare hukuku final ders notları

6, ünite * kolluk faaliyeti : idarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak için giriştiği tüm faaliyetlere denir * kolluk faaliyetleri bireyler ve topluluklar ile idareyi temel hak ve özgürlükler konusunda karşı karşıya getiren bir idari...

Iş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 9-15 Ünite Konu Özetleri

9. ünite * işçi sendikası üyeliğinin kazanılabilmesi için — ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) — ergin (reşit) olması — üye kayıt fişinin sendikaya verilmesi — sendika yetki organı tarafından kabulu [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Iş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku ders notları

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Bir iş ilişkisi içinde bulunsun ya da bulunmasın bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna Sosyal güvenlik sistemi denir. 17.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve...