hukuku

Vergi hukuku ders notları

Vergi Hukukunun Genel Esasları I

Vergi hukukunun kapsamına hangi konular girer?

• Vergi hukukunun, kapsamını geniş olarak kabul etmek gerekir. Yani vergi hukuku, sadece vergileri değil, harç, resim ve benzeri kamu gelirlerini de kapsar.

Incoming search terms:

vergi hukuku ders özetleri – kısa kısa

VERGİ HUKUKU
—– Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar
—– Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir—–

Vergi Hukuku Özet Ders Notları

ÜNİTE 1
VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
A)VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI VE VERGİ HUKUKU KAVRAMI
VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI
Vergi hukuku devlet harcamalarını karşılamak için alınan vergi, resim, harç ve benzeri kamu gelirlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe verilen addır.

Incoming search terms:

Anayasa Hukuku ders notları

ÜNİTE 1
Türkiye’de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ve 1961 Anayasasının Temel Nitelikleri • İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan olunan Tanzimat Fermanı, 1856 yılında Islahat Fermanı ve 1876 yılında yürürlü¤e giren ve ilk anayasamız olan Kanun-u Esasi izlemiştir. Milli Mücadele dönemini ve bu geçiş döneminin Anayasası olan 1921 Anayasası’nın kurdu¤u hükümet sisteminin özelli¤ini açıklayabilmek.

Incoming search terms:

Anayasa hukuku tüm üniteler konu anlatımları

ÜNİTE (1)• İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan olunan Tanzimat Fermanı, 1856 yılında Islahat Fermanı ve 1876 yılında yürürlü¤e giren ve ilk anayasamız olan Kanun-u Esasi izlemiştir. Milli Mücadele dönemini ve bu geçiş döneminin Anayasası olan 1921 Anayasası’nın kurdu¤u hükümet sisteminin özelli¤ini açıklayabilmek.

Incoming search terms:

Anayasa hukuku soru-cevap çalışma soruları

1)Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin i hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ

2)Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?
TALİ KURUCU İKTİDAR

Incoming search terms:

idare hukuku soru cevap çalışması

İDARE HUKUKU
Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı’nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir?
BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAŞKANI,SİYASAL NİTELİKTE GÖREV YERİNE GETİRİRLER

Incoming search terms:

İdare hukuku final ders notları

6, ünite
* kolluk faaliyeti : idarenin kamu düzenini korumak ve sağlamak için giriştiği tüm faaliyetlere denir
* kolluk faaliyetleri bireyler ve topluluklar ile idareyi temel hak ve özgürlükler konusunda karşı karşıya getiren bir idari faaliyet türüdür
* mesken mesuniyeti : konut dokunulmazlığıdır


Incoming search terms:

Iş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 9-15 Ünite Konu Özetleri

9. ünite
* işçi sendikası üyeliğinin kazanılabilmesi için
— ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz)
— ergin (reşit) olması
— üye kayıt fişinin sendikaya verilmesi
— sendika yetki organı tarafından kabulu

Incoming search terms:

Iş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku ders notları

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Bir iş ilişkisi içinde bulunsun ya da bulunmasın bireylerin sosyal güvenliklerini sağlamak üzere devletçe düzenlenen kurum ya da kurumlar topluluğuna Sosyal güvenlik sistemi denir.

17.yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan ve 19.yüzyıla dek çalışma ilişkilerini usta, kalfa, çırak ve yamak hiyerarşisi içinde düzenleyen sosyal düzene Korporasyon düzeni denir.

Incoming search terms:

Iş ve sosyal güvenlik hukuku geçmiş çıkmış sorular

1-)Bar, kabare, dans salonu, gazino gibi iş yerinde 18 yaşından küçüklerin çalıştırılması aşağıdakilerden hangisi tarafından yasaklanır?
* Belediyeler

2-)Aşağıdakilerden hangisi işçinin işverene işin yürütümü koşulları yönünden bağlı olmasıdır?
*Teknik Bağlılık

Incoming search terms:

Sosyal Güvenlik Hukuku Prim Oranları İle İlgili Soru Cevap Çalışması

Sosyal güvenlik hukuku dersindeki prim oranları,dünyadaki ilkler ve tarihleri Türkiyedeki ilkler ve tarihleri hakkında kitaptan çıkarttığım soru cevap çalışması..

DÜNYADAKİ TARİHLER VE İLKLER

*Japonyada devlet sosyal güvenliğin finansmanın ne kadarını bütçeden sağlar?
% 28

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Soru ve Cevap Çalışması

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku soru-cevap
1- Dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir.
Çocuk işçiler
2- İş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir
İşçi
3- Ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir.
1877


Ticaret Hukuku Kısa Ders Notları

Menşe ve mahreç işaretleri ticaret unvanıdır.

Ticaret siciline tescilin ve ilanın üçüncü kişilerin sübjektif iyiniyetini kaldırması tescilin olumlu etkisinin sonucudur.

Ticari defter tutmak zorunda olanlar: Anonim şirket, ticari işletme işleten dernek, kollektif şirket, limited şirket. Esnaf ise ticari defter tutmak zorunda değildir.

Incoming search terms:

Ticaret Hukuku Çalışma Soruları (Soru – Cevap)

Soru 1. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?
S…..-Tescil ve ilandan
Soru 2. Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan iş nasıl nitendirilir?
S.256-S.5-İş her iki taraf içinde adidir.
Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi, ticari defter tutmak zorunda değildir?
S.260- Esnaf ticari defter tutmak zorunda değildir : ticari defter tutmak tacirlere özgü bir sonuçtur.

Incoming search terms:

links: parajumpers jacka,Canada Goose,michael kors outlet,Canada Goose Femme,Borse Louis Vuitton,christian louboutin wedding shoes,cheap jordans australia,
idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf