Tagged: idare hukuku özet notlar

İdare hukuku ders notları

Devlet Memurluğunda adaylık süresi en az 1 yıl, en çok 2 yıldır. Adaylık süresi içinde görevine son verilen memur 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınamaz. Bulunduğu yerden başka bir yere atanan memur 15 gün içinde...