Tagged: İktisat Tarihi

İktisat tarihi final özet ders notları

ÜNİTE – 6 MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ I. GELİŞMEMİŞ AVRUPA’DAN GELİŞMİŞ AVRUPA’YA GEÇİŞ Ancak 1000 yıllarından itibaren Avrupa kalkışa geçti .Kalkış Amerikalı iktisat tarihçisi Rostow’ un geliştirdiği bir kavramdır. 2007 BÜT- 2009 YILSONU-Kalkış kavramını...

İktisat Tarihi Ünite 9 ders notları

ÜNİTE 9 19. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE SANAYİLEŞME EKONOMİK DEĞİŞMELER  19. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen demografik (nüfus ve sosyal yapı alanındaki) değişiklikler; [Toplam:0    Ortalama:0/5]

İktisat Tarihi Ünite 7 ders notları

İKTİSAT TARİHİ ÜNİTE 7 EKONOMİK GÜÇ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ GİRİŞ  15. yüzyıl sonunda Avrupa’da en gelişmiş alan, Akdeniz Bölgesi -özellikle de Orta ve Kuzey İtalya- idi.  16. yüzyıl boyunca Amerikan hazinelerinin İspanya’ya akışı, Akdeniz’in...

İktisat Tarihi Ünite 6 Ders Notları

ÜNİTE 6 MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ GELİŞMEMİŞ AVRUPA’DAN GELİŞMİŞ AVRUPA’YA GEÇİŞ  13. yüzyıl başlarında Avrupa gelişmemiş bir bölge idi.  Hatta 12. yüzyılda Batı, Doğu’ya çoğunlukla demir, kereste ve katran gibi hammaddeler ve...

İktisat Tarihi Ünite 5 ders notları

GEÇ ORTAÇAĞ’DA AVRUPA EKONOMİK KRİZ  Ekonomik Kriz – Daha önceleri Rönesans dönemindeki sanat, kültür ve mimarideki hareketlilik ekonomik canlılığın da göstergesi olarak kabul ediliyordu. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

İktisat Tarihi Ünite 2 / 3 Ders Notları

ÜNİTE 2-3 ERKEN ORTAÇAĞ’DA AVRUPA AVRUPA MEDENİYETİNİN SOSYAL VE COĞRAFİ ÇEVRESİ  Avrupa’nın Coğrafi Özellikleri – Avrupa toprakları önemli farklılıklar göstermekteydi – Kuzey bölümü daha çok ovalarla kaplıydı – Kuzey ile Güneyi ayıran topraklar arasında...

İktisat Tarihi Ünite 01 Ders Notları

İKTİSAT TARİHİ ÜNİTE 1 İKTİSAT TARİHİ’NE GİRİŞ BİR BİLİM OLARAK İKTİSAT TARİHİ  İktisat Tarihi Biliminin Doğuşu [Toplam:0    Ortalama:0/5]