Tagged: ing

Eski Türk Edebiyatına Giriş Ders Notları

    Aöf Eski Türk Edebiyatına Giriş 1.Ünite Ders Notları Eski Türk Edebiyatı XIII. asırdan sonra Türk cemiyet hayatında çeşitli zümre ve çevrelerin teşekkülü, değişik edebî mahsullerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Saray, konak, medrese çevrelerinde...

Türk Anayasa Hukuku Ders Notları

  Aöf Türk Anayasa Hukuku Ders Notları 1.Ünite Hukuk: Toplum hayatını düzenleyen kurallar bütünü (ihlal durumunda devlet otoritesi tarafından yaptırım uygulanır) Anayasa devlet faaliyetlerini düzenleyen yasa metni.Devletin oluşum biçimini düzenler. Hem devleti hem bireyi kapsar....

HUKUK KAVRAMI Ders Notları

    HUKUK KAVRAMI (1. Ünite) Hukuk kavramı değişik biçimlerde tanımlanmaktadır. Bazı hukukçulara göre hukukun tanımı, toplum yaşamını düzenleyen ve devlet yaptırımı ile desteklenmiş bulunan kurallar bütünü şeklinde yapılmıştır. Bazılarına göre ise hukukun tanımı, toplum...

HUKUK’A GİRİŞ DERS ÖZETİ

  1. SINIF HUKUK’A GİRİŞ DERS ÖZETİ • Hukuk; sosyal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür. • Sosyal ilişkiler; sosyal hayatta gelişen ilişkilerdir. • Yaptırım(müeyide); sosyal kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir. • Subjektif ahlak kuralları; kendi...

Medeni Hukuk 1 Ders Özetleri

  ((((((((( MEDENİ HUKUK ÜNİTE 1))))))))) GENEL OLARAK HUKUK KAVRAMI Hukuk Kuralları: Toplum halinde yaşamak zorunda olan insanların birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen toplumu düzen altına alan devlet yaptırımı ile kuvvetlendirilmiş, kurallar bütünüdür....

Medeni Hukuk 1 Düzenli Ders Notları

  Hukuk toplumda şahısların davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve uyulması devlet zoruna (müeyyidesine=yaptırım) bağlanmış olan kuralların bir bütünüdür. Belli bir zamanda belli bir toplumu düzenleyen hukuk kaidelerine “yürürlükteki hukuk” =pozitif hukuk=müsbet hukuk=mevzu hukuk denir. Doğal...

Sosyal Politika Ders Notları

  ÜNİTE – 1 SOSYAL POLİTİKANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Sosyal Politika: Ülke insanın refah hedefine yönelik, sağlığı, eğitimi, güvenliği, beslenmesi, korunması, barınması ve istihdamının sağlanması yönünde aldığı kararlar bütünüdür. Dar Anlamda Sosyal Politika : • Sanayi...

Türkçe Ses Bilgisi Ders Notları

    Türkçe Ses Bilgisi (1) Semboller A. a, e I. ı, i U. u, ü X. ı,i,u,ü C. c, ç D. d, t K. k, k G. ğ, g İyelik 1. Tekil kişi eki,...

Halk Edebiyatına Giriş Ders Notları

  Halk Edebiyatına Giriş (Ünite 1-6) Kültür kalıtımsal değildir Kuşaklar boyunca aktarılan, biriktirilen yaşantı ve bilgi birikimi ögelerinden oluşur. İnsanın doğaya eklediği herşey kültürdür. İnsan, iletişim yeteneği sayesinde kültürü oluşturabilmiştir. Sözlü edebiyat -> Halk edebiyatı...

Batı Edebiyatında Akımlar Ders Notları

    Batı Edebiyatında Akımlar (1) İnsan davranışı temelde dört esas amaca yöneliktir. Menfaat, Güzellik, İyilik ve Gerçek Güzel ile ilgili çalışmalar Estetik düşüncenin konusudur. Güzel, daha ziyade nesne, varlık ve olguya ait; güzellik ise...