Tagged: Kısa

Örgütsel davranış kısa kısa ders notu

Üniversitede ekonomi eğitimi gören bir öğrencinin, televizyon ve gazete haberlerinde sadece ekonomi ile ilgili olanlar dikkatini çekmektedir. Bu durum algılama sürecinin “Algılamada seçicilik” yönü ile ilgilidir. Sosyal algılamayı etkileyen faktörler: Yaygınlaştırma eğilimi(Hale etkisi), Basmakalıp yargı,...

yerel yönetimler kısa ders notları

Türkiye de 1960–1985 yılları arasında kentlerde yasaların genel nüfus içindeki oranı %25 den %50,3 e yükselmiştir.2000 yılında dünya nüfusunun yarısından çoğu kentlerde yaşamaktadır. • KOMÜN: belli bir toprak parçası üzerinde toplu bir halde komşuca yasayan...

vergi hukuku ders özetleri – kısa kısa

VERGİ HUKUKU —– Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar —– Anayasa mahkemesinin bir vergi kanununu yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir—– [Toplam:0    Ortalama:0/5]

İnsan Kaynakları 1. Ünite Ders Notları

Insan kaynakları 1-fiziksel kaynak:üretim tesisi donanım 2-finansal kaynak:borç,alacak,sermaye 3-insan kaynağı:deneyim,bilgi,beceri,kapasite [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Maliye politikası kısa ders notları

Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir. Gelir düzeyini artırmak için para arzının artırılması gerektiğini savunan yaklaşım Monetarist yaklaşımdır. Otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikasına yöneltilen en önemli eleştiri Ekonomik büyümenin otomatik...

Maliyet Muhasebesi Kısa Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ 1. Maliyet: İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir. Maliyet mal veya hizmetin üretilebilmesi için katlanılan fedakarlık olarakta...

Devlet Bütçesi Kısa Ders Notları

Alexander Hamilton: Etkinliğin ve düzenin sağlanması için güçün merkezileştirmesini savunmuştur. T.Jefferson: Etkinliğin azalması pahasına da olsa gücün yayılması tezini yani yerinden yönetimi savunmuştur. Remy Prud’homme: Bütün ülkelerin merkezi bir devleti vardır, fakat bütün ülkelerin yerel...

yönetim bilgi sistemi kısa notlar

Transistörler ilk kez ikinci kuşak bilgisayarlarda kullanılmıştır. İnformel bilgi kaynakları çok az sayıda sayısal bilgi içerirler. Güvenilir değildirler. İçerdikleri bilgilerin dolaşım hızı çok yüksektir. İçerdikleri bilgiler tam değildir. Sistem sınıflandırmaları: açık, statik, dinamik, deterministik. [Toplam:0...

iktisat teorisi kısa ders notları

Bir zaman boyutuna bağlı olmadan ifade edilebilen değişkenlere stok değişken denir. Bir ekonomik sistemdeki bütün değişkenlerin değişebileceği zaman dilimine uzun dönem denir. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Ticaret Hukuku Kısa Ders Notları

Menşe ve mahreç işaretleri ticaret unvanıdır. Ticaret siciline tescilin ve ilanın üçüncü kişilerin sübjektif iyiniyetini kaldırması tescilin olumlu etkisinin sonucudur. Ticari defter tutmak zorunda olanlar: Anonim şirket, ticari işletme işleten dernek, kollektif şirket, limited şirket....