Tagged: Konu

MUHASEBE DENETİMİ & MALİ ANALİZ ARASINAV KONU ANLATIMLARI

ÜNİTE–1 ( BİLGİNİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VE DENETİMİ ) Amaç: Finansal tablolarda sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olmasından işletme yönetimi 1. derecede sorumludur. İşletme yönetimi finansal tablolardaki bilginin doğruluk güvenilirliğini, işletmenin örgütsel yapısını ve muhasebe bilgi...

MUHASEBE DENETİMİVE MALİ ANALİZ DERSİ KONU ÖZETLERİ

Ünite – 1 : Bilginin Doğruluğu , Güvenirliği ve Bağımsız Denetim • İşletmenin muhasebe sistemi tarafından oluşturulan, işletmenin finansal yapısını, kârlılığını ve gelecekteki performansını değerlendirmede karar vericilere gerekli bilgileri sunan tabloya FİNANSAL TABLO denir. [Toplam:0...

Anayasa hukuku tüm üniteler konu anlatımları

ÜNİTE (1)• İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan olunan Tanzimat Fermanı, 1856 yılında Islahat Fermanı ve 1876 yılında yürürlü¤e...

Davranış Bilimleri Giriş Konu Özetleri

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biri verimliliktir. Bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: Nesnellik,Doğruluk ve tekrar,Basitlik ve açıklık,Sınırlılık Platon’a göre birey, içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Politika,...

Davraniş Bilimlerine Giriş Konu Anlatım

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biri verimliliktir. Bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: Nesnellik,Doğruluk ve tekrar,Basitlik ve açıklık,Sınırlılık Platon’a göre birey, içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Politika,...