Tagged: kümeler ve sayılar

Zorunlu eğitim 12 yıla çıkmalı

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu eğitimin kademeli şekilde 12 yıla çıkarılmasına, bayram kutlamalarına yeni bir form kazandırılmasına, teşkilat yasasının yenilenmesine, bürokrasinin değiştirilmesine karşı çıkanların ”statükoculukoynadığını” öne sürdü. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yaptığı düzenlemelerde ”sonuna...