Maliyet

Maliyet Muhasebesi Kısa Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ

1. Maliyet: İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir. Maliyet mal veya hizmetin üretilebilmesi için katlanılan fedakarlık olarakta tanımlanabilir. İşletmeler için son derece önemli bir kavram olan maliyet, gider ve harcama ile karıştırılmamalıdır. Harcama, işletmelerin bir ödeme yapmasıdır. Harcama, sermayede bir azalma meydana getiriyorsa yani işletme varlıklarında azalma söz konusu ise bunlar harcama olarak tanımlanabilir. Gider ise, ödemelerin sonunda varlığa dönüşebilen ve varlıklar arasında yer alan harcamalar şeklinde tanımlanabilir.

Incoming search terms:

Maliyet Muhasebesi Final Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ 2.DÖNEM DERS NOTLARI

* Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemi arasındaki farklar nelerdir?

Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemini birbirinden ayıran temel farklılıkları; üretilen mamuller açısından farklılık, maliyetlerin izlenmesi açısından farklılık, kullanılan temel belgeler açısından farklılık ve birim üretim maliyetlerinin hesaplanması açısından farklılık olmak üzere dört başlık altında toplanabilir

Incoming search terms:

Maliyet Muhasebesi 8. Ünite Ders Anlatımı

8.ÜNİTE
SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE MAMUL MALİYETİNİN HESAPLANMASI

Safha Maliyet Sistemi;Genellikle aynı tür mamullerin yığın (seri) üretimi nedeniyle oluşturulan maliyet sistemidir.Bu sistemde üretim maliyetleri mamullere tek tek yüklenmeyip grup olarak hesaplanır.(Un, şeker, çimento, cam v.b. üreten işletmeler safha maliyet sistemini kullanır.

Incoming search terms:

Maliyet muhasebesi ders notları

MALİYET MUHASEBESİ

Satılan malların maliyeti tükenmiş maliyetlere bir örnektir.

Giderler, bir dönemin gelirlerinden düşülen maliyetlerdir.

Dönem içi hammadde alışları + Dönem başı hammadde stoku – Dönem içinde kullanılan hammadde = Dönem sonu hammadde stoku

Incoming search terms:

idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf