Tagged: Maliyet

Maliyet Muhasebesi Kısa Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ 1. Maliyet: İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir. Maliyet mal veya hizmetin üretilebilmesi için katlanılan fedakarlık olarakta...

Maliyet Muhasebesi Final Ders Notları

MALİYET MUHASEBESİ 2.DÖNEM DERS NOTLARI * Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemi arasındaki farklar nelerdir? Safha maliyeti sistemi ile sipariş maliyeti sistemini birbirinden ayıran temel farklılıkları; üretilen mamuller açısından farklılık, maliyetlerin izlenmesi açısından farklılık,...

Maliyet Muhasebesi 8. Ünite Ders Anlatımı

8.ÜNİTE SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE MAMUL MALİYETİNİN HESAPLANMASI Safha Maliyet Sistemi;Genellikle aynı tür mamullerin yığın (seri) üretimi nedeniyle oluşturulan maliyet sistemidir.Bu sistemde üretim maliyetleri mamullere tek tek yüklenmeyip grup olarak hesaplanır.(Un, şeker, çimento, cam v.b. üreten...

Maliyet muhasebesi ders notları

MALİYET MUHASEBESİ Satılan malların maliyeti tükenmiş maliyetlere bir örnektir. Giderler, bir dönemin gelirlerinden düşülen maliyetlerdir. Dönem içi hammadde alışları + Dönem başı hammadde stoku – Dönem içinde kullanılan hammadde = Dönem sonu hammadde stoku [Toplam:0...