Tagged: Muhasebe

Genel Muhasebe Deneme Sınavı Sorulari

1-) Kişilerin ve kurumların amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlamak üzere, malların ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, fiyatlandırılması, tüketicilere ulaştırılması ve tutundurulması işletmenin hangi işleviyle ilgilidir? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Muhasebe Denetim ve MAli Analiz-Denetim özet

Denetim ünite 1 Konu Özeti Denetim Ekonomik eylemler ve olaylar hakkındaki savlar ile oluşturulmuş kriterler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak için bağımsız bir uzman tarafından bu savlarla ilgili kanıtların nesnel olarak elde edilmesi ,değerlendirilmesi ve sonuçların...

MUHASEBE DENETİMİ & MALİ ANALİZ ARASINAV KONU ANLATIMLARI

ÜNİTE–1 ( BİLGİNİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VE DENETİMİ ) Amaç: Finansal tablolarda sunulan bilgilerin doğru ve güvenilir olmasından işletme yönetimi 1. derecede sorumludur. İşletme yönetimi finansal tablolardaki bilginin doğruluk güvenilirliğini, işletmenin örgütsel yapısını ve muhasebe bilgi...

MUHASEBE DENETİMİVE MALİ ANALİZ DERSİ KONU ÖZETLERİ

Ünite – 1 : Bilginin Doğruluğu , Güvenirliği ve Bağımsız Denetim • İşletmenin muhasebe sistemi tarafından oluşturulan, işletmenin finansal yapısını, kârlılığını ve gelecekteki performansını değerlendirmede karar vericilere gerekli bilgileri sunan tabloya FİNANSAL TABLO denir. [Toplam:0...

muhasebe uygulamaları soru-cevap

1. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemleri sırasından yapılmaz? Cevap =açılış kaydı 2.Envanter bilgileri olmadan yapılan mizana ne ad verilir? Cevap =genel geçici mizan 3.Dönem b.varlık=12000 Dönem b. Borç=4500 Dönem s.varlık=150000 Dönem s.borç =60000 İşletmeye eklenen varlıklar...

Muhasebe Uygulamaları Kısa ders notları

ÜNİTE 1- ENVANTER İŞLEMLERİ ENVANTER: Saymak,ölçmek,tartmak,değerlemek suretiyle bilanço gününde tüm mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde tesbit etme işlemine envanter denir. Envanter türleri şunlardır: [Toplam:0    Ortalama:0/5]