Tagged: murat yayınları

YÖK sınavsız üniversite hazırlığında

Geçtiğimiz günlerde YÖK Genel Kurulu, Milli EğitimBakanı Ömer Dinçer başkanlığında toplandı. Toplantıda uzun vadeli öğretmen alımıve eğitim fakültelerinin durumu detaylı olarak ele alındı.

Iş Sağlığı Ve Iş Güvenliği ünite 2 ders notları

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÜNİTE 2 – sanayileşmiş ülkelerin hemen hepsi iş kazalarını ve meslek hastalıklarını olabildiğince en düşük düzeyde tutmak için uğraşmaktadır. – Çalışanların sağlığı ile yaptıkları işler arasındaki ilişkileri işçi sağlığı ve...