Tagged: Notları

Stratejik Yönetim Ders Notlari(VİZE)

STRATEJİK YÖNETİM ÜNİTE 1 STRATEJİ : ( * )Amaçlara ulaşmak için eldeki kaynakları en etkin şekilde kullanarak uzun dönemli , açık ve genel bir işletme planı yapma sanatıdır.Endüstri işletmelerinde önemlidir.Stratejinin ekonomik anlamıyla açık şekilde izah...

İKTİSADİ KALKINMA ve BÜYÜME ders notları

[size=17pt] İktisadi Kalkınma /İktisadi Kalkınma ve Sermaye Birikimi [/size] ——————————————————————————– Sermaye birikimi, kalkınmanın can damarı olarak görülür. Sermaye birikimi, yalnızca tasarruf ve benzeri yollarla beslenen sermaye arzı ile açıklanamaz. Arz yanında sermaye talebinin, özellikle azgelişmiş...

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ünite 1 ders notları

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ünite 1 Dünya’da işçi sağlığı ve iş güvenliği tarihsel gelişimi : – tehlikelerle bilinçli olarak mücadele edilmesi gerektiği düşüncesiyle birlikte iş güvenliği kavramış doğmuştur. – Çalışanların sağlığı ile yapılan iş...

siyaset bilimi vize ders notları

UNİTE 1 SİYASET BİLİMİ NEDİR? 1. Gözlem sınıflandırma ve yorum. Gözlemler olayların sınıflandırması sonucunda değişmez her zaman her yerde aynı neden sonuç ilişkisine varılabiliyorsa. Bilimsel yasa demektir. Ama böyle bir sonuç yoksa Kuramdır. 2. Herakletius....

AÖF Türk Dili Ders Notları

AÖF Türk Dili Ders Notları Atatürk’ün Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasını istemesinin en önemli nedeni Dilin, bir toplumda düşünce birliğini yarattığını ve o toplumun ulusal benliğini kazanmasında en etkili araç olduğunu bilmesidir. Yazı dilinin Kalıcı...

Açıköğretim Türk Dili Vize Ders Notları

TÜRK DİLİ Ünite 1 Dil ve Dilin Özellikleri Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, seslerden örülü çok yönlü sosyal bir...

yerel yönetimler özet ders notları

Yerel Yönetimlerin Özellikleri; 1-Tüzel kişilikleri vardır, 2-Ayrı bir bütçe ve mal varlığına sahiptirler, 3-Seçimle iş başına gelen karar ve yürütme organlarına sahiptirler, 4-Sınırlı da olsa özerkliğe sahiptirler, 5-Merkezi yönetimin idari vesayet denetimine sahiptirler. [Toplam:0  ...

Yerel yönetimler ders notları

YEREL YÖNETİMLER ÜNİTE -1 YEREL YÖNETİMLER FEDERAL SİSTEM ( DEVLET TOPLULUĞU ) Kendi işleminde belli bir özerkliği koruyarak 2 ya da daha fazla devletin aynı merkezi iktidara tabi olmak suretiyle oluşturduğu devlet topluluğudur. ÜNİTER SİSTEM...

yerel yönetimler kısa ders notları

Türkiye de 1960–1985 yılları arasında kentlerde yasaların genel nüfus içindeki oranı %25 den %50,3 e yükselmiştir.2000 yılında dünya nüfusunun yarısından çoğu kentlerde yaşamaktadır. • KOMÜN: belli bir toprak parçası üzerinde toplu bir halde komşuca yasayan...

Yerel Yönetimler vize ders notları

ÜNİTE 1 Yerel Yönetimler : Devlet sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı insan topluluklarının ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır. Özel İdareler, Belediyeler, Köyler Büyük Kentleri Boğulmaktan...