Tagged: örgütsel davranış ders

Örgütsel davranış ara sınav ders özetleri

Örgütsel davranış ünite 1 • Hızlı değişim temposu insanları birbirleriyle yoğun iletişim içerisine sokup, yeni şeyler öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir etki yapmaktadır. • Örgütsel davranış disiplini, bize bu ilişkilerin kurallarını ve prensiplerini tanıtarak, kendimizi birlikte çalıştığımız...