Tagged: osmanlı türkçesi grameri ders notları

ticaret hukuku tüm üniteler ünite 10

1. Kollektif ortaklıkla bir ortağın aşağıda sayılan işlerden hangisini yapması rekabet yasağı sınırı içine girer? A) Ortağın kollektif ortaklığın yaptığı ticari işle uğraşan I bir ticari işletmeyi işleten bir derneğe üye olması B) Ortağın kollektif...