Tagged: özet

İktisat tarihi final özet ders notları

ÜNİTE – 6 MODERN ÇAĞ’IN BAŞLARINDA AVRUPA EKONOMİSİ I. GELİŞMEMİŞ AVRUPA’DAN GELİŞMİŞ AVRUPA’YA GEÇİŞ Ancak 1000 yıllarından itibaren Avrupa kalkışa geçti .Kalkış Amerikalı iktisat tarihçisi Rostow’ un geliştirdiği bir kavramdır. 2007 BÜT- 2009 YILSONU-Kalkış kavramını...

iktisadi kalkınma ve büyüme ders notları özet (Ünite ünite)

ÜNİTE 1 Kalkınma Ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, başta iktisatçılar olmak üzere bilim adamlarının ve politikacıların ilgilerini en çok çeken alan olmuştur. Konuya ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmıştır. Böylece, Kalkınma Ekonomisi,...

Iktisadi Kalkınma Ve Büyüme 1. ünite özet

İktisadi Kalkınma ve Büyüme Kalkınma Ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası, başta iktisatçılar olmak üzere bilim adamlarının ve politikacıların ilgilerini en çok çeken alan olmuştur. Konuya ilişkin yoğun çalışmalar İktisat Bilimine yeni bir dal kazandırmıştır. Böylece,...

örgütsel Davraniş ders notları özet

Örgütsel davranış biliminin konuları arasında yer alanlar: Örgütlerde çalışma düzeni veya işin yapılışı. Örgüt dışında yer alan çevre ile örgütün etkileşimi. Yönetim sürecinin içinde yer aldığı örgüt. Yönetim sürecinin tümü. Klasik örgüt kuramcıları: Fayol, Urwick...

yerel yönetimler özet ders notları

Yerel Yönetimlerin Özellikleri; 1-Tüzel kişilikleri vardır, 2-Ayrı bir bütçe ve mal varlığına sahiptirler, 3-Seçimle iş başına gelen karar ve yürütme organlarına sahiptirler, 4-Sınırlı da olsa özerkliğe sahiptirler, 5-Merkezi yönetimin idari vesayet denetimine sahiptirler. [Toplam:0  ...

Vergi Hukuku Özet Ders Notları

ÜNİTE 1 VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI A)VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI VE VERGİ HUKUKU KAVRAMI VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI Vergi hukuku devlet harcamalarını karşılamak için alınan vergi, resim, harç ve benzeri kamu gelirlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe verilen...

Uluslararasi mali ilişkiler özet

ADVALOREM-ithalatı kotaya bağlanmış malın ithalatına uygulanan kısıtlamanın değer bazında yapılması kota uygulamasıdır. AET-katma değer vergisi 1967 yılında kabul olmuştur. AID-Alacak ülkelerin örgütlenerek az gelişmiş ülkelere verilen kredilerin kontrolu. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Tanımlı Türkiye Ekonomisi Özet Ders Notları

Türkiye’nin Doğal Yapısı ve Dünya Ekonomisindeki Yeri Ekonomik yaşamda önemli bir yere sahip olan doğal yapı; ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, yüzey şekilleri, iklim koşulları ve jeopolitik durumu göz önüne alınarak belirlenebilir.Coğrafi konum açısından Türkiye’nin, kuzey...

Muhasebe Denetim ve MAli Analiz-Denetim özet

Denetim ünite 1 Konu Özeti Denetim Ekonomik eylemler ve olaylar hakkındaki savlar ile oluşturulmuş kriterler arasındaki uygunluğun derecesini araştırmak için bağımsız bir uzman tarafından bu savlarla ilgili kanıtların nesnel olarak elde edilmesi ,değerlendirilmesi ve sonuçların...