Tagged: sağlık kurumları işletmeciliği

Yönetim Organizasyon ara Deneme Sinavi 2

1-) Bir işin başarılması için özel bilginin ve tecrübenin olması ve tekniklerin kullanılması için uygun durumda olma yeteneğine ne ad verilir? A) Analitik düşünme yeteneği B) İnsan ilişkileri yeteneği