Soru

Siyaset bilimi – soru – cevap

SİYASET BİLİMİ

ÜNİTE-1
S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? FELSEFE OLMASI GEREKENİ, BİLİM İSE OLANI İNCELER.
S.2- Toplumları “üretim biçimlerine” göre ayıran ilk düşünür kimdir? İBNİ HALDUN
S.3- Sosyoloji deyimini ilk kez kim kullanmıştır? AUGOSTE COMTE
S.4- Sistem yaklaşımının siyaset bilimindeki öncülüğünü yapan David Easton’a göre siyasal sistemini üç üyesi nedir?
SİYASAL TOPLULUK-SİYASAL REJİM- SİYASAL OTORİTE

Incoming search terms:

Siyaset Bilimi Soru – Cevap çalışması

1. Gözlenen olayların sınıflandırılması sonucunda, değişmez, her zaman ve her yerde geçerli neden-sonuç ilişkilerine varılmasına ne ad verilir? Bilimsel yasa
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin kurucusudur? Comte
3. Yapısal işlevci akımın bir temsilcisi olan ve “bozuk işlev, açık ve gizli işlev” kavramlarını geliştiren toplumbilimci kimdir? Metron
4. “İnsan aynı ırmakta iki kez yıkanmaz” sözünün toplum bilimleri açısından anlamı nedir?
İnsan ve toplum öğesi, sürekli değişen bir yapıya sahiptir

Incoming search terms:

Anayasa hukuku soru-cevap çalışma soruları

1)Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin i hangi ilkesine aykırılık oluşturur?
KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ

2)Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?
TALİ KURUCU İKTİDAR

Incoming search terms:

idare hukuku soru cevap çalışması

İDARE HUKUKU
Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı’nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir?
BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAŞKANI,SİYASAL NİTELİKTE GÖREV YERİNE GETİRİRLER

Incoming search terms:

Sosyal Güvenlik Hukuku Prim Oranları İle İlgili Soru Cevap Çalışması

Sosyal güvenlik hukuku dersindeki prim oranları,dünyadaki ilkler ve tarihleri Türkiyedeki ilkler ve tarihleri hakkında kitaptan çıkarttığım soru cevap çalışması..

DÜNYADAKİ TARİHLER VE İLKLER

*Japonyada devlet sosyal güvenliğin finansmanın ne kadarını bütçeden sağlar?
% 28

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Soru ve Cevap Çalışması

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku soru-cevap
1- Dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir.
Çocuk işçiler
2- İş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir
İşçi
3- Ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir.
1877


Ticaret Hukuku Çalışma Soruları (Soru – Cevap)

Soru 1. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara ne zamandan itibaren hüküm ifade eder?
S…..-Tescil ve ilandan
Soru 2. Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan iş nasıl nitendirilir?
S.256-S.5-İş her iki taraf içinde adidir.
Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi, ticari defter tutmak zorunda değildir?
S.260- Esnaf ticari defter tutmak zorunda değildir : ticari defter tutmak tacirlere özgü bir sonuçtur.

Incoming search terms:

İstatistik Çalışma Soruları (Soru – Cevap)

En çok tekrar edilen yada frekans değeri en yüksek olan değere ne isim verilir?

Cevap-Mod

*Ortanca değer ile aynı anlama gelen?

Cevap-Medyan

Incoming search terms:

muhasebe uygulamaları soru-cevap

1. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemleri sırasından yapılmaz?
Cevap =açılış kaydı

2.Envanter bilgileri olmadan yapılan mizana ne ad verilir?
Cevap =genel geçici mizan

3.Dönem b.varlık=12000
Dönem b. Borç=4500
Dönem s.varlık=150000
Dönem s.borç =60000
İşletmeye eklenen varlıklar =5000
Olduğuna göre A işletmesinin kar veya zararı kaçtır?
Cevap=kar.10.000

Temel Bilgi Teknolojileri – Soru & Cevap Çalışma

Temel Bilgi Teknolojileri Soru Cevap

Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan programlar bütünü ne ile ifade edilmektedir?

Cevap Cevap-İşletim Sistemi

Incoming search terms:

Davranış Bilimleri Dersi Soru – Cevap Çalışması

aof dersleri
1. İnsanları etkileyen gerçek kişiler bütününe ne ad verilir?
CEVAP: Toplum

2. Toplumsallaşma sonucu bireyin en temel kazanımı ?
CEVAP: Kişilik

Incoming search terms:

1. Sınıf Genel Muhasebe Full Soru Cevap

1- Çok sayıda mali işleme ait bilgilerin belirli gruplara göre düzenlenmesine ne ad verilir?
E :Sınıflandırma

2- İşletmenin gereksinim duyduğu para, fon veya sermayenin uygun koşullarda bulunması ve bunların etkin şekilde kullanılmasını sağlayan faaliyetler bütününe ne ad verilir?
A : Finansman

Incoming search terms:

Hukuka Giriş | Soru Cevap

Hukukta zararın karşılığı olan müyeeyide tazminat ise, suçun karşılığı nedir?

Cevap Cevap-Ceza

Genellikle tartışmalı olan hukuki konularda hukuk bilginlerinin ileri sürmüş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerden oluşan kaynaklara ne ad verilir?

Cevap Cevap-Bilimsel görüş

Incoming search terms:

Vize İçin Hukuka Giriş Soru ve Cevapları

HUKUKA GİRİŞ SORU – CEVAP (Bunlarda benden) [hr][/hr]
Nafaka Yükümlülüğü hangi sosyal kural tarafından düzenlenmiştir ?
HUKUK KURALLARI

Roma hukukçuları hukuku sisteme bağlamada hukuku kaç ana gruba ayırmışlardır ?
İKİ

Incoming search terms:

idobüs
dekorasyon ido sgk sorgulama aöf