Tagged: Soru

Siyaset bilimi – soru – cevap

SİYASET BİLİMİ ÜNİTE-1 S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? FELSEFE OLMASI GEREKENİ, BİLİM İSE OLANI İNCELER. S.2- Toplumları “üretim biçimlerine” göre ayıran ilk düşünür kimdir? İBNİ HALDUN S.3- Sosyoloji deyimini ilk kez kim...

Siyaset Bilimi Soru – Cevap çalışması

1. Gözlenen olayların sınıflandırılması sonucunda, değişmez, her zaman ve her yerde geçerli neden-sonuç ilişkilerine varılmasına ne ad verilir? Bilimsel yasa 2. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin kurucusudur? Comte 3. Yapısal işlevci akımın bir temsilcisi olan ve “bozuk...

Anayasa hukuku soru-cevap çalışma soruları

1)Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin i hangi ilkesine aykırılık oluşturur? KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ 2)Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?...

idare hukuku soru cevap çalışması

İDARE HUKUKU Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanı’nı, yürütmenin diğer kanadı olan idareden ayıran en önemli kıstas hangisidir? BAKANLAR KURULU VE CUMHURBAŞKANI,SİYASAL NİTELİKTE GÖREV YERİNE GETİRİRLER [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Sosyal Güvenlik Hukuku Prim Oranları İle İlgili Soru Cevap Çalışması

Sosyal güvenlik hukuku dersindeki prim oranları,dünyadaki ilkler ve tarihleri Türkiyedeki ilkler ve tarihleri hakkında kitaptan çıkarttığım soru cevap çalışması.. DÜNYADAKİ TARİHLER VE İLKLER *Japonyada devlet sosyal güvenliğin finansmanın ne kadarını bütçeden sağlar? % 28 [Toplam:0...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Soru ve Cevap Çalışması

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku soru-cevap 1- Dünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir. Çocuk işçiler 2- İş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad...

Ticaret Hukuku Çalışma Soruları (Soru – Cevap)

Soru 1. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? S…..-Tescil ve ilandan Soru 2. Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan iş nasıl nitendirilir? S.256-S.5-İş...

muhasebe uygulamaları soru-cevap

1. Aşağıdakilerden hangisi envanter işlemleri sırasından yapılmaz? Cevap =açılış kaydı 2.Envanter bilgileri olmadan yapılan mizana ne ad verilir? Cevap =genel geçici mizan 3.Dönem b.varlık=12000 Dönem b. Borç=4500 Dönem s.varlık=150000 Dönem s.borç =60000 İşletmeye eklenen varlıklar...

Temel Bilgi Teknolojileri – Soru & Cevap Çalışma

Temel Bilgi Teknolojileri Soru Cevap Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan programlar bütünü ne ile ifade edilmektedir? Cevap Cevap-İşletim Sistemi [Toplam:0    Ortalama:0/5]