Tagged: soruları

İktisada Giriş Deneme Sınavı Soruları 3

1. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret uygulamasının neden olabileceği olumsuzluklardan biridir? A) İş bulamayanların refah seviyesinin düşmesi B) İşverenlere ek maliyet yükü getirmesi C) Devletin vergi gelirlerinin azalması D) Çalışma isteğinin azalması E) Çalışanların refah seviyesinin...

İktisada Giriş Deneme Sınavı Soruları 2

1-) Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin özellikleri arasında yer almaz? A) İktisat sosyal bir bilimdir. B) İktisat analitiktir. C) Tüketim ile olduğu kadar üretim ve dağıtımla da ilgilenir. D) İnsan davranışlarının sadece iktisadi yönünü inceler. E)...

Genel Muhasebe Deneme Sınavı Sorulari 2

Genel Muhasebe Ara Deneme Sinavi (ünite 4-6 ) 1-) Mali nitelikli bir işlemin, tarihini taraflarını, konusunu, miktarını ve tutarını belirleyen temel kayıt araçları aşağıdakilerden hangisidir? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Genel Muhasebe Deneme Sınavı Sorulari

1-) Kişilerin ve kurumların amaçlarına uygun şekilde değişimini sağlamak üzere, malların ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, fiyatlandırılması, tüketicilere ulaştırılması ve tutundurulması işletmenin hangi işleviyle ilgilidir? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Anayasa hukuku soru-cevap çalışma soruları

1)Belli bir eylem için, o eylemin işlenmesinden sonra özel bir mahkeme kurulması, hukuk devletinin i hangi ilkesine aykırılık oluşturur? KANUNİ HAKİM GÜVENCESİ 2)Bir ülkenin anayasasını, o anayasada belirlenmiş usullere uyarak değiştiren iktidara ne ad verilir?...

Ticaret Hukuku Çalışma Soruları (Soru – Cevap)

Soru 1. Ticari işletmenin devri iyi niyetli üçüncü şahıslara ve alacaklılara ne zamandan itibaren hüküm ifade eder? S…..-Tescil ve ilandan Soru 2. Sadece bir taraf için ticari sayılan ve sözleşmeden doğmayan iş nasıl nitendirilir? S.256-S.5-İş...

Atatürk ilkeleri çalışma soruları

1-Darwin’e göre, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? Yanıt: Ahlak duygusuna sahip olmak 2-Devrimlerin amaçlarını gerçekleştirebilmek için en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? Yanıt: Kültür değişikliğini sağlamak [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Kamu maliyesi çıkabilecek sorular

1)Totaliter müdehalecş sistemlerde kaynaklar toplum adına aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmaktadır? *Devlet 2)Aşağıdakilerden hangisi bütçe sistemlerinin en ilkel biçimi olarak kabul edilmektedir? *Geleneksel bütçe [Toplam:0    Ortalama:0/5]