Tagged: SOSYOLOJİ

PAra teorisi ve politikası ara sınav 1

1 ) Paranın, takas ekonomisinin getirdiği işlem maliyetlerini azaltması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır? A) Standart olma B) Taşınabilme kolaylığı C) Kabul görme D) Çabuk deforme olmama E) Kolay taklit edilememe 2 ) Takasın varolduğu...

sosyal politika Final Deneme sınavı 2

1-) Türkiye, koşullu olarak AB Avrupa Sosyal Şartı’nı aşağıdaki hangi yıl kabul etmiştir? A) 1971 B) 1978 C) 1983 D) 1989 E) 1995 [Toplam:0    Ortalama:0/5]

lab ve vet sağlık Laboratuvar teknikleri ve gereçleri arasınav deneme

1- Şaryo üzerindeki milimetrik çizgiler aşağıdakilerden hangisine yardımcı olur? A) Preparat üzerinde tespit edilen bir alanın yeni baştan bulunmasına B) Şaryonun yatay ve düşey eksende hareketlerinin sınırlarının belirlenmesine C) Preparatın orta noktasının bulunmasına D) Objektifin...

Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri Sınav-2

Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri Sınav-2 1) Üzerine incelenecek preparatın yerleştirildiği, ortası kondansörden gelecek ışığı geçirmek üzere delik olan düz kısım, aşağıdakilerden hangisidir? [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Vize için İnsan Kaynakları ders notları

ÜNİTE 1 İnsan kaynakları :Bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim tesislerini ve donanımı içeren fiziksel kaynaklar, öz kaynakları,alacakları,borçları ve kârları içeren finansal kaynaklar ;yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek...

Davranış Bilimleri Giriş Konu Özetleri

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi sosyolojisinin inceleme alanlarından biri verimliliktir. Bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özellikler: Nesnellik,Doğruluk ve tekrar,Basitlik ve açıklık,Sınırlılık Platon’a göre birey, içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Politika,...