türk

AÖF Türk Dili Ders Notları

AÖF Türk Dili Ders Notları

Atatürk’ün Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasını istemesinin en önemli nedeni Dilin, bir toplumda düşünce birliğini yarattığını ve o toplumun ulusal benliğini kazanmasında en etkili araç olduğunu bilmesidir.

Yazı dilinin Kalıcı olması özelliği toplumun kültürel birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol açmıştır.

Incoming search terms:

Açıköğretim Türk Dili Vize Ders Notları

TÜRK DİLİ

Ünite 1

Dil ve Dilin Özellikleri

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, seslerden örülü çok yönlü sosyal bir kurumdur.

Incoming search terms:

AÇIKÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AKADEMİK DANIŞMANLIK DERSLERİ BAŞLIYOR

Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Dönemine İlişkin Akademik Danışmanlık Dersleri 24 Ekim’de Başlıyor

Anadolu Üniversitesi’nin uzaktanöğretim yapan Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine yönelik yüzyüze Akademik Danışmanlık Dersleri 24 Ekim 2011 tarihinde başlayıp, 20 Ocak 2012 tarihinde bitecek.

Incoming search terms:

Türk Siyasal Hayatı ders özetleri

ÜNİTE 1
Karşılaştırmalı Bir Perspektifte Demokrasiye Geçişler, Çöküşler ve Onarımlar
Türkiye’de 1945 ile 1950 yılları arasında demokrasiye geçiş sürecinin ne şekilde gerçekleştiğini açıklamak.
Türkiye’de 1945 ile 1950 yıllları arasındaki demokrasiye geçiş süreci, bir reform şeklinde olmuştur. Siyasal iktidarı elinde tutan otoriter Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir kopma olmadan, anayasal düzen içinde iktidarı Demokrat Partiye (DP) teslim etmiştir. Bu Türk örnek olayı yani reform yoluyla demokrasiye geçişin ancak hükümetin muhalefetten güçlü olduğu zamanlarda, muhalefet ve iktidar gruplarında ılımlıların aşırılardan güçlü olduğu yerlerde mümkün olabileceği hipotezlerini desteklemektedir.

Türk Vergi Sistemi Geniş Özeti

KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ

Kurum kazancı ilke olarak Gelir Vergisi Kanunundaki ticari kazanç esas alınarak tespit edilir. Kurum kazancının tespitinde, ticari kazançta olduğu gibi , gelirin elde edilmiş sayılması açısından tahakkuk esası geçerlidir. Gelir alacak olarak hesaplara geçirildiğinde vergiyi doğuran olay meydana gelir. Gelir vergisinde vergilendirme döneminde takvim yılı esas iken, Kurumlar vergisinde hesap dönemi ilkesinden hareket edilmektedir. Kurum kazançları yalnız gerçek usulde tespit edilir.
Kurumlar vergisine tabi olan tüzel kişiler birinci sınıf tüccar kabul edilir ve kurum kazançları bilanço esasına göre tespit edilir. Yemiye defteri, büyük defter, envarter ve bilanço defteri düzenlenir.

Incoming search terms:

idobüs
dekorasyon yeni mobilya modelleri ido Mobilya Modelleri Ve Fiyatı sgk sorgulama aöf