Tagged: Üniteler

Örgütsel Davranış 1-7 üniteler ara sınav ders notları

UNİTE 1 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ NEDİR? 1. Örgütsel davranış faktörleri Birey Grup Örgüt Çevre. 2. Örgütsel davranış bilimleri Pisikoloji,sosyoloji,sosyal pisikoloji,antropoloji,yönetim ve siyaset bilimleri. 3. Örgütsel bağlaçlardan Disiplinler arası,Bilimsel Yöntem,Durumsallık,Çok yönlü analiz,Açık Sistem bağlaçları. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Siyaset Bilimi Tüm Üniteler Özeti

UNİTE 1 SİYASET BİLİMİ NEDİR? 1. Siyaset Arapça kökenli bir sözcüktür At eğitimi anlamına geliyor. Politika sözcüğü yunan kökenlidir.yunanca “ polis” kent devletlerine verilen isimdir. 2. Politika ise devlete ait işler anlamına gelir. [Toplam:0  ...

AÖF insan kaynaklari yönetimi ders notları – Tüm Üniteler

01. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi Amaç 1 İnsan kaynakları yönetimi neden önemlidir? İKY, insan kaynaklarının sağlanması, istihdam edilmesi ve yönlendirilmesi için kavramsal bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü işletmenin kısa,...

Anayasa hukuku tüm üniteler konu anlatımları

ÜNİTE (1)• İmparatorluk dönemindeki anayasal gelişmeler merkezi hükümetle ayan temsilcileri arasında 1808 yılında imzalanan Sened-i İttifak belgesi ile başlamıştır. Bu gelişmeyi 1839 yılında ilan olunan Tanzimat Fermanı, 1856 yılında Islahat Fermanı ve 1876 yılında yürürlü¤e...

Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları (Tüm üniteler)

ünite-1 Bilgi kavramı fikir malumat,ilim anlamında kullanılabilmektedir fikir ; bir konuya ait bir görüşe sahip olmak ilim ;bir işin yapılmasına bir aracınkullanımına ilişkin yeterliliğe sahip olmak malumat(enformasyon);herhangi bir konuya ilişkin bilgi işlem süreci sonunda ortaya...

Hukuka Giriş Dersi Tüm Üniteler

01. Hukuk Kavramı Hukuk kavramını, doğasını oluşturan iki temel öğeyi kullanarak tanımlayabilmek – Hukuk, bir toplum içindeki kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması zorunlu, yani maddi yaptırımı bulunan kurallar bütünüdür. [Toplam:0  ...