Tagged: vergi hukuku dersi

Vergi Hukuku Özet Ders Notları

ÜNİTE 1 VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI A)VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI VE VERGİ HUKUKU KAVRAMI VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI Vergi hukuku devlet harcamalarını karşılamak için alınan vergi, resim, harç ve benzeri kamu gelirlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe verilen...