Tagged: veteriner laboratuvar teknikleri ve prensipleri soruları

lab ve vet sağlık Laboratuvar teknikleri ve gereçleri arasınav deneme

1- Şaryo üzerindeki milimetrik çizgiler aşağıdakilerden hangisine yardımcı olur? A) Preparat üzerinde tespit edilen bir alanın yeni baştan bulunmasına B) Şaryonun yatay ve düşey eksende hareketlerinin sınırlarının belirlenmesine C) Preparatın orta noktasının bulunmasına D) Objektifin...