Tagged: Vize

Girişimcilik dersi vize ders notları

Ü N İ T E 1 Girişimcilik :İnsanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte ve üretim faktörleri arasında yer almaktadır.Girişimcilik risk, sermayenin tedarik edilmesi, arbitraj ve üretim faktörlerinin koordinasyonu gibi konular ele alınarak...

Stratejik Yönetim Ders Notlari(VİZE)

STRATEJİK YÖNETİM ÜNİTE 1 STRATEJİ : ( * )Amaçlara ulaşmak için eldeki kaynakları en etkin şekilde kullanarak uzun dönemli , açık ve genel bir işletme planı yapma sanatıdır.Endüstri işletmelerinde önemlidir.Stratejinin ekonomik anlamıyla açık şekilde izah...

siyaset bilimi vize ders notları

UNİTE 1 SİYASET BİLİMİ NEDİR? 1. Gözlem sınıflandırma ve yorum. Gözlemler olayların sınıflandırması sonucunda değişmez her zaman her yerde aynı neden sonuç ilişkisine varılabiliyorsa. Bilimsel yasa demektir. Ama böyle bir sonuç yoksa Kuramdır. 2. Herakletius....

Finansal Ekonomi Vize Tanımlar

ÜNİTE 1 Finansal Sistem : Bir ekonomide fon arz edenler ve talep edenler , yardımcı kuruluşlar , yatırım ve finansman araçları hukuki ve idari düzenin oluşturduğu yapıya FİNANSAL SİSTEM denir. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Açıköğretim Türk Dili Vize Ders Notları

TÜRK DİLİ Ünite 1 Dil ve Dilin Özellikleri Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, seslerden örülü çok yönlü sosyal bir...

Yerel Yönetimler vize ders notları

ÜNİTE 1 Yerel Yönetimler : Devlet sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı insan topluluklarının ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal kuruluşlardır. Özel İdareler, Belediyeler, Köyler Büyük Kentleri Boğulmaktan...

Vize için İnsan Kaynakları ders notları

ÜNİTE 1 İnsan kaynakları :Bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim tesislerini ve donanımı içeren fiziksel kaynaklar, öz kaynakları,alacakları,borçları ve kârları içeren finansal kaynaklar ;yaratılan tüm ürünler ve hizmetler ile müşterilerin bağlantısını kurabilmek...

Uluslar Arası İktisat Vize Ders Notları

1_Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Konu Özeti Dış Ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan önemli bir araç “üretim olanakları eğrisi” veya “dönüşüm eğrisi”dir. Bu eğri ülkenin üretim koşullarını yansıtır. Sabit maliyet koşulları...

Para Teorisi Ve Politika Vize Ders Notları

Para Teorisi Ve Politika Ara (vize) Deneme sinavlari 1-) Satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde veya borçların geri ödenmesinde genel olarak herkes tarafından kabul gören herşeye ne ad verilir A) Likidite B) Para C)...

Vize İçin Hukuka Giriş Soru ve Cevapları

HUKUKA GİRİŞ SORU – CEVAP (Bunlarda benden) [hr][/hr] Nafaka Yükümlülüğü hangi sosyal kural tarafından düzenlenmiştir ? HUKUK KURALLARI Roma hukukçuları hukuku sisteme bağlamada hukuku kaç ana gruba ayırmışlardır ? İKİ [Toplam:0    Ortalama:0/5]