Tagged: yönetim

Stratejik Yönetim

İşletme yönetiminde strateji, işletmenin çeşitli fonksiyonları arasında meydana gelen karışıklıkları açıklığa kavuşturan ve genel amaçları belirleyen özellikleri düzenleyen, ekonomik bir ortamda işletmenin optimuma geçmesiyle ilgili seçimsel kararlar bütünüdür. Strateji, amaçlara ulaşmak için oluşturulan araçtır. Amaçlar,...

Stratejik Yönetim Ders Notlari(VİZE)

STRATEJİK YÖNETİM ÜNİTE 1 STRATEJİ : ( * )Amaçlara ulaşmak için eldeki kaynakları en etkin şekilde kullanarak uzun dönemli , açık ve genel bir işletme planı yapma sanatıdır.Endüstri işletmelerinde önemlidir.Stratejinin ekonomik anlamıyla açık şekilde izah...

Finansal Yönetim Final Notları

FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE – 8 ALACAKLARIN YÖNTEMİ (likitide ve karlılığı olumlu yönde etkiler) Alacakların Düzeyini Belirleyen Faktörler – Kredili satışların toplam satışalara oranı. – Satışların hacmi : (satışlar arttıkça alacak miktarıda artar) – Kredi ve...

yönetim bilgi sistemi ders notları

ÜNİTE 1-ÇAĞDAŞ BİLGİ SİSTEMİ VE DİJİTAL İŞLETMELER İşletme koşullarının değişiminde dünyada meydana gelen dört önemli değişim etkili olmuştur.Birinci değişim etkin bir biçimde ortaya çıkan KÜRESEL EKONOMİ,ikinci değişim ENDÜSTRİ EKONOMİSİ VE TOPLUMUNDAN BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ üçüncü...

muhasebe uygulamaları notları

MUHASEBE UYGULAMALARI  İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıİLK işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye envanteri çıkarır. [Toplam:0    Ortalama:0/5]

Yönetim Ve Organizasyon Özet Ders Notları

Bilimsel yönetim yaklaşımına öncülük eden bilim adamları: Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank Gilberth, Harrington Emerson, Lillian Yöneticinin bireylerarası rolleri:Temsil, önderlik, irtibat sağlama Bilimsel yönetim yaklaşımının öncülüğünü yapan Frederick Taylor’un ilkeleri: Standartlaşma, Hareket ve zaman etüdü,...