TEM.BİL.TEKNOLOJİLERİ final

1. Sınav sırasında cevap kağıdı üzerinde bir yanlış işaretleme eğer yeterince
iyi silinmezse optik okuyucu tarafından iptal edilmiş bir cevap olarak
algılanmamaktadır. Eğer aynı soru için ikinci bir seçenek işaretlendiyse, optik
okuyucu iki seçeneğin birden işaretlendiği sonuçuna vararak cevabı geçersiz
saymaktadır.

Bu durum bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile
ilişkilendirilir?

a) Çoğaltma

b) İletme

c) Sınama

d) Hesaplama

e) Kaydetme

2. Bilgisayarda
aritmatiksel işlemlerin ve mantıksal karşılaştırmaların yapıldığı birim
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yardımcı bellek

b) Dış
bellek

c) Giriş birimleri

d) İşlemci

e)
Rom

3. Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin görevlerinden
biri değildir?

a) Kullanıcının yazdığı programları bilgisayarın
anlayabileceği dile çevirmek

b) Bütün çevre birimlerini düzenli olarak
kontrol etmek

c) Yardımcı bellek birimlerinden işlemciye bilgi akışını
denetlemek

d) Çevre birimlerinden gelen herhangi bir talebe göre ihtiyaç
duyulan programı yardımcı bellekte arayıp bularak ana belleğe taşımak

e)
Bilgisayarın açılışında kullanıcının istediği standartları sağlamak

4. Açılan bir pencereyi masa üstünde başka bir yere
taşımak için aşağıdakilerden hangisine tıklanarak sürüklenir?

a)
Denetim menüsü kutusuna

b) Menü çubuğuna

c) Kenarlıklara

d) Başlık çubuğuna

e) Araç çubuğuna

5. Büro
yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan I bir numaralı düğmenin
işlevi nedir?

a) Seçilen yazılardaki karakterlerin kabartma
biçiminde görünmesini sağlamak

b) Seçilen yazılardaki karakterlerin altı
çizili biçimde görülmesini sağlamaktır.

c) Seçilen yazılardaki
karakterlerin büyük harf biçiminde görülmesini sağlamak

d) Seçilen
yazılardaki karakterlerin daha koyu biçimde görülmesini sağlamak

e)
Seçilen yazılardaki karakterlerin yana yatık biçimde görülmesini sağlamak

6. Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan II
numaralı düğmenin işlevi nedir?

a) Seçilen yazılardaki
karakterlerin daha koyu biçimde görülmesini sağlamak

b) Seçilen
yazılardaki karakterlerin altı çizili biçimde görülmesini sağlamak

c)
Seçilen yazılardaki karakterlerin yana yatık biçimde görülmesini sağlamak

d) Seçilen yazılardaki karakterlerin kabartma biçiminde görünmesini
sağlamak

e) Seçilen yazılardaki karakterlerin büyük harf biçiminde
görünmesini sağlamak

7. Word programında metni kağıda
yazdırmadan önce çıktının nasıl olacağını kontrol etmek için kullanılan konut
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ön sayfa

b) Baskı
önbakış

c) Baskı önçıktı

d) Önbaskı

e) Baskı
önizleme

8. Word programında, bir metnin dilbilgisi kurallarına
uygun yazılıp yazılmadığını denetlemek için kullanılan dilbilgisi ve yazım
komutunun bulunduğu menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biçim

b) Araçlar

c) Dosya

d) Ekle

e) Görünüm

9. Aşağıda işlem tablolarına ilişkin verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?

a) Yaratılan görüntüler peş peşe ekranda
görünür

b) Farklı kullanıcılar arasında iletişim kurulur

c)
Fotoğraflar üzerinde istenen değişiklikler yapılabilir

d) Yapılan
değişikliklerin neden olduğu güncellenmeler kendiliğinden yapılır.

e)
Bilgiler düz metin biçiminde sunulur

10. Aşağıda verilen işlem
tablosunun öğrencilerin iktisada Giriş sınavından aldıkları puanlar
verilmiştir.

A
B

1
İktisada Giriş Final
Notları

2
İsmail DENİZ
35

3
Kemal YAYLA

25

4
Saadet TAN
63

5
Deniz
ÜZMEZ
80

6
Tamer KARA
73

7
Ayşe MERT

22

8
Nur SERT
95

9
Selim
TOK
87

10

11. Yukarıdaki tabloya göre,
puanların aritmetik ortalamasını işlem Tablosu programı ile hesaplamak ve
sonuçun B10 hücresinde görünmesini sağlamak için yapılması gereken ilk işlem
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fonksiyon kategorisinden
istatistiksel üzerine tıklamak

b) Sayı aralığını seçmek

c)
Standart araç Çubuğundan fonksiyon yapıştır düğmesine tıklamak

d)
Fonksiyon adı bölümünden ortalama seçeneğine tıklamak

e) B10 hücresini
aktif hale getirmek

12. Sunum programında Notlar bölümüne
yazıları metinlerin görüntülendi görünüm tipi aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Slayt görünümü

b) Slayt sıralayıcısı

c) Anahat görünümü

d) Slayt gösterisi görünümü

e) Asıl
slayt görünümü

13. Sunum programlarında tüm slaytların görüldüğü
ve ekranda yerlerinin değiştirildiği görünüm tipi aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Slayt sıralayıcısı görünümü

b) Slayt
gösterimi görünümü

c) Slayt görünümü

d) Anahat görünümü

e) Normal görünüm

14. Sunum programında görsel kavramının tanımı

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sunuda kullanılan efekt, renk ve
nesnelerdir

b) Sunuda kullanılan her türlü hareketli
efektlerdir

c) Sunuda kullanılan her türlü ses efektleridir

d)
Sunuda kullanılan çizim, grafik, şekil ve resimlerdir

e) Sunuda
kullanılan metin alanlarının tümüdür

15. Bilgisayarda yaratılan
bir görüntü üzerinde

değişiklik yapmak için kullanılan en uygun program
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Piksel tabanlı program

b)
Vektör tabanlı program

c) Fotoğraf tabanlı program

d) Çizim
programı program

e) Görsel tabanlı program

16. Paint
programında ekrandan araç kutusunun

görüntülenmemesi istendiğinde
kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görünüm

b)
Renkler

c) Biçim

d) Resim

e) Dosya

17. Veri
tabanı güvenliği tanımı nedir?

a) Bir amaç için gerekli tüm verilerin
veri tabanında yer almasıdır

b) Veri tabanındaki her tablo için birincil
anahtarların tanımlanmış olmasıdır

c) Kullanıcıların sadece kendilerine
açık olan verilere erişebilmeleridir

d) Veri tabanı kayıtlarının
tasarımcı dışında kimse tarafından değiştirilememesidir

e) Veri
tabanlarını meydana getiren tabloların birbirleriyle ilişikli
olmasıdır

18. Bir veri tabanında AD, SOYAD, YAŞ gibi

bilgilerin yer aldığı sütunların her birine ne ad verilir

a)
Tablo

b) Kayıt

c) Dizin

d) Kütük

e) Alan

19. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanındaki

kayıtları
erişimi hızlandırır?

a) İndeksleme

b) Filitreleme

c)
Etiketleme

d) Denetleme

e) Sorgulama

20.
Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar ağının
tanımıdır?

Birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında veri
aktarabilen bilgisayarları oluşturduğu yapılır.

Bir şirkette veya
kuruluşta kullanılan bütün bilgisayarların oluşturduğu yapılır.

Bir
kuruluşta bulunan üzerlerinde bir ağ işletim sistemi çalışan bilgisayarların
bütünüdür.

Bir kuruluştaki her bir bilgisayara bağlı bilgisayar
kaynaklarının tümüdür.

Birbirlerinin yazıcıların basılması için dokuman
gönderebilen bilgisayarların oluşturdukları yapılır.

21. Hız

I. Erişim mesafesi

II. Fiyat

Yukarıdakilerden hangileri fiber optik
kabloların bakır kablolara göre en önemli avantajlardandır?

a)
Yalnız I.

b) Yalnız II.

c) Yalnız III.

d) I ve
II

e) I ve III

22. Ağ iletişim sistemlerinde
“Oturum” nedir?

a) Ağ dosya sunucusunun yerleştirildiği
odadır.

b) Ağdaki kaynaklara erişimini engellemek için ağ sistem
yöneticisi tarafından konulan şifredir.

c) Bir bilgisayarın ağ dosya
sunucusuna bağlanması sırasında geçen zamandır.

d) Bir kullanıcının
bilgisayar ağına girdiği zaman erişebileceği kaynakların bütünüdür

e)
Ağdaki kaynaklara erişim için ağa bağlı bir bilgisayar üzerinden kullanıcının
siteme girip çıkması arasındaki süredir.

23. Bir internet servis
sağlayıcısının (ISS) temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a)
İnternet siteleri hazırlamak

b) Bilgisayarların telefon hatları
üzerinden ineternet’e bağlanmalarının sağlamak

c) Bilgisayarı olmayan
kişilerin internet’e bağlanmalarını sağlayan bilgisayar laboratuarları kurmak

d) Internet’ e erişen bilgisayarlardaki verilen güvenliğini sağlamak

e) Internet üzerinden, kullanıcılara alış veriş imkanı sağlamak

24. www.mm.anadolu.edu.tr Internet bilgisayar ismindeki alan adı
aşağıdakilerden hangisidir?

a) tr

b) www

c)
edu

d) anadolu

e) mm

I. posta kutusu
adı

II. şifre

III. protokol adı

IV. sunucu adı

V. @
işareti

25. aşağıdakilerden hangisi, değişken içerikli bilgi
taşıyan bir web sitesine örnektir?

a) Temel bilgi teknolojisi
dersine ait bilgilerin yer aldığı bir site

b) Temel bilgi teknolojisi
dersi alan öğrenci numaraların girerek kendi notlarını öğrendikleri bir site

c) Temel bilgi teknolojisi dersi verenlerin isimlerinin yer aldıkları
bir site

d) Temel bilgi teknolojisinin dersinin içeriğinin yer aldığı
site

e) Temel bilgi teknolojisi dersinin sınavına ait bilgilerin yer
aldığı bir site

26. Web tarayıcısı programında, bir internet
sinsin başlangıç sayfasına gitmek için tıklanması gereken simge adı
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arama

b) İlk

c) Ana
sayfa

d) Yenile

e) Başlama

27. Aşağıdakilerden
hangisi, algoritma kullanılarak çözülebilecek bir problemdir?

a)
Üretim bölümünde olması gereken veri akışını belirlemek

b) Müşterilerden
gelen verilerin nerelerde nasıl kullanılacağını belirlemek

c) Pazarlama
bölümünde bilgisayarların nasıl kullanılacağını belirlemek

d) Finansman
bölümünün bilgisayarlarının kullanım şeklini belirlemek

e) İnsan
kaynakları bölümünde maaşların hesaplanmasında kullanılacak bir yazılım
geliştirmek

28. Kişi ve birimler arasındaki veri ve bilgi akışına
ne ad verilir?

a) Planlama

b) Sistem tasarımı

c)
Bilgi sistemi

d) Bilgi yöntemi

e) Karar alma

29.
Varolan sistemin nasıl çalıştığının detaylı olarak incelenmesi, problemlerin
nedenlerinin belirlenmesi ve yeni sistemin ilgili gereksinimlerin ortaya konması
aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

a) Ön
araştırma

b) Sistem analizi

c) Sistem geliştirme

d)
Sistemin uygulamaya konması

e) Sistem bakımı

30.
Bir Internet adresini yazmadan, doğrudan bir sitenin ardasını adres çubuğuna
kopyaları ve sayfayı otomatik olarak yüklemeye başlayan web tarayıcısının
özelliğine ne ad verilir?

a) Sık kullanılanlar

b) Geri

c) Yenile

d) İleri

e) Arama

1. C –
2. D –

3. A –
4. D –
5. E –
6. B –
7. E –
8. B –
9. D –

10. E –
11. C –
12. A –
13. D –
14. B –
15. A –
16.
C –
17. E –
18. A –
19. A –
20. D –
21. E –
22. B –

23. D –
24. D –
25. B –
26. C –
27. A –
28. A –
29.
D –
30. B –

1. Bir şeyin ya da bir olayın özelliğini tanımlayan kavrama ne ad
verilir?

A) Teknoloji

B) Bilgi

C) İlim

D)
Seçenek

E) Veri

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem
sürecinin aşamalarından değildir?

A) Kopyalama

B)
Özetleme

C) Sıralama

D) Sınama

E)
Kaydetme

3. Ana belleğin bilgisayar tarafından kullanılan kısmı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlemci

B) Ana Bellek

C)
Rassal Erişimli Bellek

D) Salt Okunur Bellek

E) Mouse

4. Bilgisayar belleklerinde kullanılan ölçü birimi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) CPU

B) BAYT

C)
ROM

D) GİGAHERTZ

E) HERTZ

5. Bilgisayarın
açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan
programlar bütünü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A)
Bilgisayar Programı

B) İşletim Sistemi

C) Yazılım

D)
Bellek

E) Donanım

6.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara
belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamını ifade eder?

A) Bellek

B) Donanım

C) Program

D)
İşlemci

E) Yazıcı

7. Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayar
ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan birimdir?

A) Bilgi
Teknolojileri

B) Monitör

C) Uygulama Yazılımı

D)
Kullanıcı Arayüzü

E) Dosya Sistemi

8.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sis-teminde bir kitaplığın raflarına
benze-tilebilir?

A) Alt klasörler

B) Klavye

C)
Bellek

D) Sürücüler

E) Sabit disk

9. MS Word’de
metnin istenilen dilde yazması için kullanılan komut hangi menü grubunun
içersinde yer alır?

A) Araçlar

B) Görünüm

C)
Biçim

D) Ekle

E) Düzen

10. Kısa yolu,
biçimlendirme araç çubuğunda bulunan ve Excel’e özgü olan; seçilen değerlerin
sonuna her seferinde bir sıfır (0) ekleyen ya da eksilten düğmenin adı nedir?

A) Oran biçimi

B) Ekle

C) Ekle, azalt

D) Virgül
biçimi

E) Yüzde ekle

11. Sunu programında slayt içerisine
herhangi bir metin eklemek için hangi menü kullanılır?

A) Dosya

B)
Düzen

C) Biçim

D) Ekle

E) Araçlar

12.
Hazırlanan slaytları tam ekran gösteren seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Normal görünüm

B) Ana hat görünümü

C) Slayt
gösterimi görünümü

D) Slayt sıralayıcısı görünümü

E) Asıl slayt
görünümü

13. Bir fotoğrafta değişiklik yapmak istendiğinde
aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Piksel tabanlı

B)
Vektör tabanlı

C) Fotoğraf tabanlı

D) Çizim programı

E)
Görsel program

14. Aşağıdakilerden hangisi çizgiler, daireler,
dikdörtgenler gibi farklı şekillerin bir araya gelmesi ile oluşan görsellerin
genel yapısını tanımlamada kullanılan kavramdır?

A) Piksel
Tabanlı

B) Görsel Tabanlı

C) Vektör Tabanlı

D) Çizim
Programı

E) Paint

15. Piksel tabanlı görsellerin diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paint

B) Adobe Photoshop

C)
Corel Photo

D) Bitmap

E) Görüntü düzenleyici

16.
Veri tabanlarını meydana getiren unsurlara ne ad verilir?

A)
Veri

B) Tablo

C) Alan

D) Kayıt

E) Sorgu

17. Aşağıdakilerden hangisi, bir unsura ait verilerin bir araya
getirilmesine verilen isimdir?

A) Hücre

B) Raporlama

C)
Derleme

D) Tasarım

E) Kayıt

18.
Aşağıdakilerden hangisi alanlar için bir veri türü değildir?

A)
Metin

B) Sayı

C) Tarih/saat

D) Paragraf

E)
Evet/hayır

19. Bilgisayarın bir diğerine göndermek istediği
mesajları, fiziksel olarak iletim ortamına uygun şekle aşağıdakilerden hangisi
getirir?

A) İletim ortamı

B) Arayüz donanımı

C) İletim
yöntemi

D) Ağ dosya sunucusu

E) Ağ yöneticisi

20. I
– hava

II – fiber-optik kablo

III – bakır
kablo

Yukarıda verilen ortamlardan hangileri “ışık” yöntemini
kullanır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I
ve III

E) I, II ve III

21. Aşağıdakilerden hangisi, bir
geniş alan ağında bütün haberleşmenin toplandığı merkezdir?

A)
Yönlendirici

B) Omurga

C) Geniş Alan Ağı

D) Ağ
Topolojisi

E) Ağ İşletim Sistemi

22. İnternette
bilgisayarların birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları ortak dile ne ad
verilir?

A) Proxy

B) Ağ protokolü

C) TCP/IP

D)
Java

E) İnternet izleyicisi

23. Aşağıdakilerden hangisi
bir bilgisayar ismi olamaz?

A) www.tasari.com.tr

B) www.eskişehir.net

C) www.boun.edu.tr

D) www.milliyet.com.tr

E)
ftp.acikogretim.edu.tr

24. Aşağıdakilerden hangisi, İnternet
sunucularından biri değildir?

A) WWW

B) FTP

C) Güvenlik
Sunucusu

D) DNS Sunucusu

E) IP Sunucusu

25.
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları İnternet sayfasındaki bilgiler,
aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Tablo

B) Sabit
içerik

C) Değişken içerik

D) Canlı görüntü

E) Sayısal
bilgi

26. Elektronik posta adresinde yer alan simge
aşağıdakilerden hangisidir?

A) #

B) &

C) @

D)
?

E) *

27. Aşağıdakilerden hangisi elektronik
posta gönderebilmek için gereklidir?

A) Elektronik posta hesabı

B)
Arama motoru

C) Haber gurupları

D) ftp

E)
telnet

28. Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki
yanındaymış gibi kullanmayı sağlayan sistem, aşağıdakilerden hangisi-dir?

A) Yönlendirici

B) İnternet

C) Telnet

D) Arama
motorları

E) Web rehberleri

29.

Yukarıdaki akış şeması sembolü aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilir?

A) Süreç

B) Belge

C) Sabit disk

D)
Manyetik teyp

E) Girdi çıktı

30. Aşağıdaki şekillerden
hangisi akış şemalarında süreci ifade eder?

1. B –
2. A –
3. D –

4. B –
5. B –
6. C –
7. D –
8. A –
9. A –
10. C –

11. D –
12. C –
13. A –
14. C –
15. D –
16. B –
17.
E –
18. D –
19. B –
20. B –
21. B –
22. C –
23. B –

24. E –
25. C –
26. C –
27. A –
28. C –
29. E –
30.
B –

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

1 Response

  1. missalone dedi ki:

    lütfen 1.ci sınıf iletişim bilgisi de yayınlayıınnn!!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir