Temel Bilgi Teknolojileri – Temel Kavramlar Ünitesi – Konu Anlatım ve Test

TEMEL KAVRAMLAR

Bilgi kavramı fikir malumat,ilim anlamında kullanılabilmektedir
fikir ; bir konuya ait bir görüşe sahip olmak
ilim ;bir işin yapılmasına bir aracınkullanımına ilişkin yeterliliğe sahip olmak
malumat(enformasyon);herhangi bir konuya ilişkin bilgi işlem süreci sonunda ortaya çıkan üründür


bilgi ;bir şeyin ya da olayın belirli bir özelliğini tanımlamadır .
önemli kararlar alabilmek için bilgiye ihtiyaç vardır.Bilgiye ulaşmamızda yardımcı olacak bilgiyi sürekli yeniliyecek araçlar ile karar almak daha kolaylaşır.

bilgininin önem kazanmasının nedenleri
-seçeneklerin artmış olması
-aynı tercihleri farklı kriterlerle değerlendirebilme
-çok miktarda bilgiyi işleyebilecek araçların olması
-bilgiye kolay erişebilme
-bilgi işlem teknolojilerinin gelişmesi

O zaman bilgiyi işlemek için bir takım araçlara ihtiyacımız vardır.
bu araçlar ;
1.maddi cihazlar;telefon,radyo,tv,bilgisayar,hesap makinası vs
2.kavramsal araçlar maddi araçlarla bilgiyi işleyebilmek için kavramsal değerleri bilmek gerekir örnek olark matematik kurallarını bilmezsek hesap makinasını kullanmak mantıklı değildir

bilgi işlemede kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların tamamına Bilgi teknolojileri adı verilir .

BİLGİ İŞLEM SÜRECİ

Bilgi ;bilgi işlem sürecinin sonunda elde edilen mamuldür
veri ;bilgi işlem sürecinde işlenen malzemedir
Bütün bilgiler verilerin işlenerek elde edilir
o zaman bilginin hammaddesi veridir

bilgi işlem adımları
– kaydetme
-sınama
-sıralama
-sınıflandırma
-özetleme
-erişim
-hesaplama
-saklama
-çoğaltma
-iletme

kaydetme ;bilgisayara veri girişi yapma
sınama ; girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol etme
sınıflandırma ;girilen bilgilerin sınıflandırılması
özetleme;her bir bilginin içinden istenilen bilgileri arama
sıralama; belirli kriterlere göre sıralama yapılması
hesaplama;gerekiyorsa hesaplmanın yapılması
çoğaltma ; ilgili kişilere ulaştırmak için çoğaltma
saklama ;daha sonra verilere ulaşmak adına belirli bir süre saklama
erişme ;daha önce saklanmış olan bilgiye gerektiğinde kullanmak üzere ulaşma
iletme ;bilgi kullanıcısına bilgiyi yollama
———– örneklere dikkat genelde sorulur————-

Kayıt etme ; nüfus bilgisinin girilmesi ,sınav notlarının girilmesi ,mallara ait fiyat miktar değerlerinin girilmesi v.b
sınama ;cevap kağıtlarının doğruluğunun optik okuyucu ile kontrolü ,barkod okuyucunun yanlış işlemde alarm vermesi

sınıflandırma ;illere göre alınan puanın sınıflandırılması ,yaşanan yerlere göre okul sayısının belirlenmesi
iller arası başarının kıyaslanması ,okullararası mezun sayısının kıyaslanması
süpermarkette malları kdv ye göre sınıflama, ya da firmaya göre sınıflandırma

bir ankete katılanların seçimlere göre tercih dağılımını görme
özetleme sınıflandırılmış malların tek bir kalemde belirlenebilmesi
süpermarkette stok hareketinin takibi

sıralama ;sınav sonuçlarının isme ya da puana göre sıralanması
tc kimlik no ya göre nüfus bilgisine ulaşabilme
hesaplama ;mal satışında malların kalem olarak otomatik eksilmesi işlemi
yazarkasada kaşaya giren ve çıkan paraların hesabının otomatik yapılması
çoğaltma ; kasa fişi vermek ,öğrenci puanlarının ilgili okullara ya da evlerine yollanması
saklama ;ösym merkezinin sınav sonuçlarını ana bilgisayarlarında saklaması
erişme ;sınav sonuçlarının internetten öğrenilmesi
iletme ;bilgisayardan bilgi kullanıcısına bilginin ulaştırılması

örnek sorular

1: aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilginin öneminin artmasının sebeplerinden biridir?
a)tarımın gerilemesi
b)enerji kaynaklarının değişmesi
c)bilgi işlem teknolojilerinin gelişmesi
d)büro işlerinin önem kazanması
e)boş zamanın artması
2. Bilgi işlem sürecinin hammaddesi nedir?
a) fikir
b)bilgi
c)malumat
d)veri
e)ilim

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecindeki işlem adımlarından biri değildir?
a. Özetleme
b. İletme
c. Yorumlama
d. Erişim
e. Saklama
4.Bir sınav sonucunda A ve B illerinin başarı düzeylerinin karşılaştırılmasını yapılabilmek için bilgi işlem sürecinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sıralama
b. Sınıflandırma
c. Hesaplama
d. Erişme
e. Sınama
5. Bilgi işlem sürecinin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sıralama
b. Sınama
c. Erişim
d. Kayıt etme
e. iletme
6. Bilgiyi işlemekte kullanılan maddi cihazlar ile kavramsal araçların toplamına ne ad verilir?
a. Bilgi teknolojileri
b. Bilgi birikimi
c. Teknoloji
d. Bilgisayar
e. Bilgi işlem
7. Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt hangisidir?
a. Deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarabilme yeteneği
b. Zeka ölçütü
c. Alet ve makine yapma ve kullanabilme yeteneği
d. Zeka ölçütü
e. Karar verme sürecindeki rolü
8.Sınav sonuçlarının öğrenciler tarafından Internetten öğrenilmesi, bilgi işlem sürecinin hangi aşamasında gerçekleşir?
A) Sınama
B) Sınıflandırma
C) Özetleme
D) Erişim
E) İletme
9. Bilgi işlem sürecinde işlenen malzemeye ne ad verilir?
A) Mamul
B) Parametre
C) Veri
D) Kaynak
E) Bilgi
10. Karar vermekte anlam taşıyan, karar vericiye gerektiği zamanda, gereken biçimde ulaştırılan ve doğru olan işlenmiş veriye ne denir?
A) Bilgi
B) Sonuç
C) Özet
D) Sorgu
E) Rapor
1.C 2.D3.C4.B5.D 6.A7.E8.D9.C10 A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir