ticaret hukuku tüm üniteler ünite 18

1. İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı
altında kurulmuş, ortakların mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile
mahtud ve esas sermayesi muayen olan ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Adi
B) Kollektif
C) Limited
D) Komandit
E) Kooperatif

2.
Aşağıdakilerden hangisi, limited ortaklığında, ortaklar genel kurulunun
yetkilerinden biri değildir?
A) Müdürleri azletmek
B) Denetçileri
seçmek
C) Müdürleri seçmek
D) Bilançoyu düzenlemek
E) Ortaklık
sözleşmesini değiştirmek

3. Aşağıdaki limited ortaklık unvanlarından
hangisi yanlıştır?
A) Işıltı Metalcilik Limited Şirketi (Sermayesi X)
B)
Işıltı Metalcilik Ltd. Şti. (Sermayesi X)
C) Işıltı Metalcilik Ltd. O.
(Sermayesi X)
D) Ali Ak Metalcilik Ltd. Şti. (sermayesi X)
E) Ali Ak
Metalcilik Limited Şirketi. (Sermayesi X)

4. Aşağıdakilerden hangisi
limited şirkete sermaye olarak konamaz?
A) İşletme
B) Menkul
C)
Para
D) Alacak hakkı
E) Emek

5. Limited ortaklıkta ortak yerine
getirmediği sermaye taahhüdünden dolayı kime karşı sorumludur?
A)
Ortaklığa
B) Ortaklık alacaklılarına
C) Bakanlığa
D) Ticaret
Mahkemesine
E) Hiçbiri

6. Limited Şirket sözleşmesinde aşağıdakilerden
hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A) Şirketin konusu
B) Şirketin
merkezi
C) Şirketin unvanı
D) Şirketin süresi
E) Şirketin fesih
nedenleri

7. Limited ortaklık sermayesinin artırılması için ne
gereklidir?
A) Ortaklık sözleşmesinin değiştirilmesi
B) Müdürlerin
kararı
C) Ticaret sicilinden izin
D) Sermaye Piyasası Kurulundan izin

E) Denetçilerin karan

8. Aşağıdakilerden hangisi limited
ortaklıklarda ortakların mali nitelikteki hak ve borçlarından biri
değildir?
A) Sermaye borcu
B) Kâr payı
C) Faiz hakkı
D) Tasfiye
payı
E) İkincil yükümlülük

9. Aşağıdakilerden hangisi limited
şirketlerin fesih hallerinden biri değildir?
A) Şirketin iflasına karar
verilmesi
B) Sermayenin 2/3’ünün yitirilmesi
C) Esas sermayenin 3/4’üne
sahip olan ortakların 3/4’ünün kararı
D) Sözleşmede yazılı nedenler
E)
Denetçilerin kararı

10. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketler
bakımından doğrudur?
A) Ortaklar koymuş oldukları sermaye için faiz
alamazlar
B) Şirketin en önemli karar organı disiplin kuruludur
C)
Ortaklar müdür olamaz. Müdürler dışardan atanır
D) Müdürlerin rekabet yasağı
bulunmamaktadır.
E) Limited şirketler en az beş ortakla kurulurlar

11.
Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerde genel kurula özgü yetkilerden biri
değildir?
A) Şirket sözleşmesini değiştirmek
B) Denetçileri seçmek ve
azletmek
C) Bilançoyu onamak
D) Kar ve zarar hesabını onamak
E) Olağan
işlemlerde karar almak
12. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerde
ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçlarından biri değildir?
A)
Şirketten çıkma
B) Denetleme hakkı
C) Şirketin feshin; mahkemeden talep
hakkı
D) Genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma hakkı
E) Sermaye
artırımında rüçhan hakkı

13. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerin
İnfisaha hallerinden bîri değildir?
A) Ortaklardan birinin talebi ile haklı
nedenler yüzünden mahkeme kararıyla
B) Müdürlerin ve denetçilerin kararı
ile
C) Esas sermayenin 3/4 “üne sahip olanların 3/4’ünü oluşturan bir
çoğunluk tarafından verilecek bir kararla
D) Şirketin iflasına karar
verilmesiyle
E) Şirket sermayesinin 2/3’ü 1 yitirilmiş olduğu halde genel
kurul kalan ile yetinmeye karar vermezse

14. Limited şirketlerde
aşağıdakilerden hangisi müdürlerin görevlerinden biri değildir?
A) Bilançoyu
düzenleme
B) Şirketi yönetme
C) Şirketi temsil etme
D) Defterleri
tutma
E) Şirketi feshetme

15. Limited şirketlerde denetçi sayısı eh
çok kaç olur?
A) 2 B)3 C)5 D) 10 E) 15

1.C 2.D 3.D 4.E 5.A 6.E 7.A 8.C
9.E 10.A 11.E 12.E 13.B

14.E 15.C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir